Naknada štete zbog ujeda psa

Na ulicama Novog Sada često primećujemo veliki broj napuštenih pasa. Psi lutalice se najčešće skupljaju na mestima gde se može pronaći hrana i voda. Najčešće su ovi psi miroljubivi, ali ipak, određeni broj pasa napadne i prolaznike i nanese im telesne povrede. Advokatska kancelarija Deljanin Vas upućuje šta treba uraditi u ovom slučaju, ko je odgovoran za naknadu štete zbog ujeda psa, kao i o tome kako teče postupak za naknadu štete.