GPL 3 nacrt objavljen za komentare javnosti

Fondacija za besplatni software (FSF – Free Software Fondation) objavila je nacrt verzije za Opštu Javnu Licencu (GPL – General Public License), time je napravila veliki zaokret u 15. godišnjim preporukama o licenciranju besplatnog software-a. GPL je originalno bio namenjen za razvoj besplatnih programa od strane FSF, ali je industrija I.T.-a doživela more promena od tada. Trenutno, ima […]

Rešenje za muške probleme

Muškarci su, kao po default-u, uvek nezadovoljni veličinom svog polnog organa. Pa, koliki god bio. I, iako ih partnerke uveravaju da je mnogo važniji sam performans, mnogi sumnjičavo ispod oka isprate takav komentar. Za one koji žele da povećaju obim svog polnog organa, a neznatno i dužinu, erotic shop-ovi preporučuju navlake za penis.