MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA SAJTA WWW.VIRTUALNIGRAD.COM KAO I DOMENA KOJI SU REDIREKTOVANI NA ISTE SADRŽAJE, DETALJNO I PAŽLJIVO PROČITATE OVE I OSTALE NAVEDENE USLOVE KORIŠĆENJA.
KORIŠĆENJEM OVOG SAJTA PRIHVATATE POMENUTE USLOVE. AKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE MOLIMO VAS DA NE KORISTITE OVAJ SAJT.

Korišćenjem bilo kog dela ovog sajta automatski prihvatate sledeće uslove korišćenja:

  1. Sadržaji sajta su proizvod rada zaposlenih i saradnika VirtualnogGrada, Članova Privrede VirtualnogGrada, kao i Građana (korisnik sajta) koji postavljaju ili dostavljaju tekstove i druge tipove informacija (fotografije, video fajlove i sl.).
  2. VirtualniGrad nastoji da informacije na sajtu budu ažurne i tačne i da budu dobijene iz pouzdanih izvora. Kako su izvori informacija mnogobrojni ne postoji mogućnost 100% provere njihove pouzdanosti pa VirtualniGrad neće snositi odgovornost za eventualnu štetu koja nastane kao direktna ili indirektna posledica odluke koja je doneta ili aktivnosti koje ste preuzeli na osnovu informacija objavljenih na ovom sajtu, korišćenjem sajta ili nemogućnosti da se sajt koristi. Takođe, ne prihvata se bilo kakva odgovornost za ispravnost linkova koje vode ka drugim sajtovima, niti se prihvata bilokakva odgovornost za sadržaje tih linkova ili posledice koje mogu nastupiti korišćenjem takvih sajtova.
  3. VirtualniGrad ne garantuju da su obrasci, formulari, zakoni i drugi dokumenti javnih institucija i uprava identični sa zvaničnim i važećim izvornim tekstovima tih dokumenata. Pre korišćenja dokumenata, zakona, formulara i drugih informacija potrebno je da proverite ispravnost tih informacija.
  4. VirtualniGrad zabranjuje korisnicima sajta da na sajt postavljaju ili prosleđuju sadržaje i informacije koje su pod zaštitom zakona o autorskim pravima. Agencija VirtualniGrad ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost ukoliko su takvi sadržaji postavljeni od strane Gradjana (korisnika), firmi Članova Privrede Virtualnog Grada i svih drugih korisnika. Svi sadržaji i informacije za koje postoji sumnja da podležu zakonu o zaštiti autorskih prava biće privremeno ili trajno uklonjeni sa sajta ukoliko se ta sumnja pokaže tačnom. Ukoliko posedujete znanja ili imate određene sumnje da su nekim od sadržaja na ovom sajtu povređena autorska prava, molimo Vas da nam to prijavite, kako bi ih uklonili sa našeg sajta.
  5. Sve fotografije iz kategorije „Ljudi mesta i predeli“ su preuzete sa drugih sajtova, VirtualniGrad poziva sve autore ali i ostale korisnike koji smatraju da je postavljanje određenih fotografija kršenje bilo kog zakona o autorskim pravima, žigu i drugih nepomenutih prava, da nas pismeno o tome obavesta, nakon čega se Virtualni Grad obavezuje da će istog momenta ukloniti spornu fotografiju sa svog sajta. Na sajt nije dozvoljeno postavljati zakonom nedozvoljene informacije, sadržaje koji krše ljudska prava i ljudsko dostojanstvo, pornografske sadržaje i poruke političkih stranaka. Takođe, Virtualni Grad ima prava da ukloni i sve sadržaje koje se ne uklapaju u uredničku politku, sada ili u budućnosti.
  6. Informacije na sajtu ne predstavljaju stručne i pravne savete, nego zapažanja, mišljenja i lične komentare. Takođe sadržaji koji su na sajtu mogu biti lična mišljenja i stavovi pojedinaca, Gradjana ili zastupnika pravnih lica, firmi i ne predstavljaju mišljenja, stavove i opredeljenja zaposlenih Agencije Virtualni Grad.
  7. Virtualni Grad nastoji da mogućnost nastanka tehničkih problema i prestanka rada sajta ili smetnji u radu sajta svede na najmanju moguću meru, međutim ne može garantovati da se ovakvi problemi i smetnje neće pojaviti, niti će snositi odgovornost za eventualnu štetu koja u vezi sa time može da nastane.
  8. Virtualni Grad ne dozvoljavaju da se sadržaji ovoga sajta (bez obzira na formu i vrstu) kopiraju, preuzimaju ili prosleđuju drugima a bez izričite pismene dozvole Virtualnog Grada.
  9. Sve sadržaje možete koristiti isključivo za svoju ličnu i nekomercijalnu upotrebu.