Mapa Novog Sada sa članovima privrede Virtualnog grada. Mapu možete koristiti i za određivanje putanje do svakog privrednog subjekta koristeći Google mapu.