GPL 3 nacrt objavljen za komentare javnosti

Fondacija za besplatni software (FSF – Free Software Fondation) objavila je nacrt verzije za Opštu Javnu Licencu (GPL – General Public License), time je napravila veliki zaokret u 15. godišnjim preporukama o licenciranju besplatnog software-a. GPL je originalno bio namenjen za razvoj besplatnih programa od strane FSF, ali je industrija I.T.-a doživela more promena od tada. Trenutno, ima […]