Život na planeti Zemlji

Život na planeti Zemlji

Koliko god se razne organizacije i naučnici trudili da pokažu da ulazimo u poslednje, ne godine, ne dane, ne sate, već minute, život na planeti Zemlji, onakvog kakvog ga znamo. Međutim, i dalje ima više onih koji prirodu zagađuju, nego onih koji je čuvaju. Ništa se i ne može učiniti dok se svest ljudi potpuno ne okrene.  A za to treba vremena, kojeg nemamo. Ekološke katastrofe uništavaju prirodu što pogađa i nas, i to direktno.

Život na planeti Zemlji

Zagađenje voda znači da jednog dana nećete imati čiste izvore pića. Zagađenje okoline znači da ćete se jednog dana naći na deponiji nerazgrađenih materijala, pod Vašim nogama. Seča šuma znači da vrlo skoro nećete više imati kiseonika za udisanje. Većina Vas sada smatra da tako nešto možda može da se dogodi kroz nekoliko stotina godina. Nije tako.

Zapravo, naučnici upravo pobijaju sopstvene teorije, koje su iznete pre samo nekoliko godina. Ono što su mislili da će se dogoditi npr. za nekoliko desetina godina, poput otapanja masiva Antarktika, dogodiće se kroz par godina. Ta plavo-belo-zelena loptica, planeta Zemlja, obasjana suncem, u beskonačnosti mračnog svemira, je sve što imamo.