Zapisi plutajućeg sveta

Zapisi plutajućeg sveta

Srpska Akademija nauka i umetnosti Ogranak SANU u Novom Sadu poziva Vas na otvaranje izložbe

JELENA ŠIMIĆ POPOVIĆ

ZAPISI PLUTAJUĆEG SVETA 2018.

 

Izložbu otvara RADMILA SAVČIĆ, istoričar umetnosti Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Novi Sad, Nikole Pašća 6.

Četvrtak, 6.septembar 208. godine u 19 sati

 

Održavanje izložbe pomogao je Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu