Viessmann oprema – da vaš dom bude uvek topao

Viessmann oprema – da vaš dom bude uvek topao

Kako da obezbedite komfor i toplinu Vašeg doma, ali da troškovi grejanja ne budu visoki. Viessmann oprema obezbediće vam komfor i toplinu doma uz minimalne troškove uz najatraktivnije i jedinstvene uslove kreditiranja enegetski efikasne opreme.

Novi uslovi kreditiranja sa najpovoljnijom kamatom na tržištu, koja je 3,70% za EUR i uvećana je za vrednost šestomesečnog EURIBOR-a, uz naknadu za obradu 1,50-2,00% u zavisnosti od roka otplate.

Firma Inkom iz Veternika svojim korisnicima daje predlog najboljeg rešenja grejanja za Vaš dom, a time i nove mogućnosti finansiranja vašeg kvalitetnog grejanja sa visinom mesečne rate kredita, u skladu sa ponudom i obimom radova. Vrednost je različita za svakog korisnika i posebno je izračunata za potrebe njihove instalacije. Npr:

INFORMATIVNA PONUDA ZA FINANSIRANJE KUPOVINE VIESSMANN OPREME

Valuta kredita                                                                                            EUR
Iznos fakture (u valuti kredita)                                                     1344,00 EUR
Učešće klijenta (minimum 30%)                                                    403,20 EUR
Iznos kredita                                                                                  940,80 EUR
———————————————————————————————————————

Visina i vrsta nominalne kamatne stope (godišnje)                  3,70% + 6m EURIBOR
Vrednost nominalne kamatne stope u trenutku obraču            3,429 godišnje
Broj meseci otplate kredita                                                            60
Visina naknade za realizaciju (od iznosa kredita)                      1.50%
Vrednost naknade za realizaciju                                                14,11 EUR
Troškovi odobrenja
Menica                                                                                         50.00 RSD
Izveštaj KB                                                                                   246.00 RSD

U zavisnosti od procene kreditne sposobnosti klijent može imati i dodatne troškove odobrenja ukoliko se zahteva dodatno obezbeđenje u vidu žiranta, zaloga i slično.

Mesečni anuitet (u valuti kredita)                                                  17,04 EUR
Ukupna kamata (u valuti kredita)                                                  81,72 EUR
Ukupan iznos za povraćaj (u valuti kredita)                              1.022,52 EUR
Poslovnica u Vašoj blizini                                                              Novi Sad
Adresa                                                                                           Bulevar oslobođenja 82
Kontakt osoba                                                                                Miroslava Jelenić
Broj telefona                                                                                   021/661-2744
Radno vreme ponedeljak – petak                                                  8:00 – 16:00
Radno vreme subota                                                                     Ne radi

Viessmann oprema za grejanje

Napomene:

INFORMATIVNA PONUDA ZA FINANSIRANJE KUPOVINE VIESSMANN OPREME

Ponuda i informacije predstavljene u istoj su informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu u procesu sklapanja ugovora o kreditiranju. Ova ponuda se u zavisnosti od ulaznih parametara, potreba i želja konkretnog korisnika može dalje prilagođavati. Za zvaničnu ponudu Halkbank, detaljan plan otplate i eventualni nacrt ugovora o kreditiranju molimo da se obratite naznačenoj poslovnoj jedinici.

Svi iznosi navedeni u valuti EUR se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti naznačenih iznosa i to po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Spisak neophodne dokumentacije za apliciranje je:

  • Profaktura ovlašćenog Viessman prodavca
  • Zahtev za kredit i prateća dokumentacija za overu poslodavca
  • Saglasnost za povlačenje Izveštaja Kreditnog biroa

Halkbank zadržava pravo da od klijenta zahteva dodatna sredstva obezbeđenja u zavisnosti od procene kreditne sposobnosti.

Za više informacija, uslove kreditiranja i postavljanja Viessmann opreme pogledajte na stranici Inkom doo Veternik.