Ultrazvuk abdomena kod lekara opšte medicine

Ultrazvuk abdomena kod lekara opšte medicine

Jedna od osnovnih i nezaobilaznih dijagnostičkih metoda u savremenoj medicini je ultrazvuk abdomena, koja pruža dragocne informcije o stanju unutrašnjih organa stomaka. Ukoliko imate bol u trbuhu, upalu i promene na žučnoj kesi i bubrezima, promene oboljenja na jetri, nekih zaraznih oboljenja, obavite preventivni ultrazvučni pregled abdomena kod lekara opšte medicine.

Pregled abdomena kod lekara opšte medicine

Pored klasičnog fizičkog pregleda, u dijagnostikovanju bolesti i stanja lekar primarne zdravstvene zaštite rutinski tumači laboratorijske analize, koristi otoskop, koristi druge savremene dijagnostičke procedure i metode.

U samostalnom lečenju porodični lekar pored propisivanja medikamentozne terapije i davanja saveta dužan je i da samostalno koristi sledeće stečene veštine: ordinira intramuskularne i intravenozne injekcije i infuzije, obrađuje rane, ispira uši, uklanja strana tela ispod kapaka, otklanja krpelja, radi inhalacije.

Porodicni lekar

Porodični lekar dijagnostkuje i druge bolesti i stanja i učestvuje u njihovom lečenju, ali uz konsultaciju i u saradnji sa specijalistima pedijatrije, ginekologije i specijalistima sa nivoa sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Konsultativni pregledi specijalista sa nivoa sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite zahtevaju se samo kod komplikovanih slučajeva, sumnje na druge bolesti, ili hroničnih progresivnih oboljenja u odmaklim fazama, sa potrebom hospitalizacije.

Prema najnovijim evropskim smernicama u najskorijoj budućnosti će lekar opšte prakse biti u obavezi da savlada i tehniku ultrazvučnog pregleda stomaka, kao i izvođenje i tumačenje spirometrije.

Pored laboratorijskih analiza krvi i urIna, ultrazvuk abdomena predstavlja nezaobilazni metod u dijagnostici bolesti organa gastrointestinalnog i genitourinarnog trakta.

Ovim pregledom dobija se uvid u stanje abdominalnih organa: jetre, žučne kese, pankreasa, slezine, bubrega, mokraćne bešike.

Ultrazvuk abdomena

 

Ultrazvuk abdomena

Ultrazvuk abdomena ima veliku primenu u dijagnostici oboljenja jetre i predstavlja metodu prvog izbora u ispitivanju pacijenta sa sumnjom na opstruktivnu žuticu. Takođe možemo odrediti veličinu jetre, oblik, položaj, sagledati njenu strukturu i otkriti postojanje tumora.

Ultrazvuk žučne kese daje podatke o njenoj veličini, debljini zidova, zapaljenjima, tumorima, i ima veliku ulogu u otkrivanju kamenaca s obzirom na njihovu učestalost. Takođe možemo pratiti stanje žučnih puteva, njihovu opstrukciju izazvanu što prisustvom kamenaca ili tumora što ima velike posledice po zdravlje pacijenata.

Ultrazvuk abdomena daje važne informacije o pacijentima s akutnim i hroničnim pankreatitisom, kalcifikacijama u pankreasu, pseudocistama i karcinomu.

Karakterističan ultrazvučni nalaz u akutnom pankreatitisu je uvećanje pankreasa U pseudocistama se vidi glatka, okrugla kolekcija tečnosti. Karcinom pankreasa pomera uobičajene orjentacione tačke, a lezije veće od 3 cm obično se vide kao lokalizovane hipoehogene solidne lezije.

Ultrazvučna dijagnostika bubrega nam omogućava da odredima njihov, oblik, veličinu, brojnost. Ovom vrstom dijagnostike možemo otkriti prisustvo kamenaca u bubrezima, prisustvo cisti ali i tumora.

Lekar opste medicine

Takođe ultrazvukom možemo pratiti i stanje uretera koji spajaju bubrege sa mokraćnom bešikom. Na njima možemo otkriti prisustvo kako urođenih tako i stečenih anomalija, a posebno pratimo da li postoji stenoza izazvana kamencima ili tumorima.

Ultrazvučnim pregledom adbomena možemo posmatrati i mokraćnu bešiku i otkriti niz oboljenja, počev od kamenaca, krvnih koaguluma, tumora…

S obzirom da se radi o jednostavnoj i bezbednoj dijagnostici pacijentima se savetuje da preventivno jednom godišnje urade ultrazvuk abdomena, kako bi na vreme otkrili patološke promene i time sprečili razvoj bolesti.

Iako je glavni cilj medicine lečenje bolesnih, ideal kojem teže lekari, a posebno lekari primarne zdravstvene zaštite, je sprečavanje da bolest uopšte i nastane. Ponekad je nemoguće izbeći nastanak bolesti, ali mogućnost da se ona otkrije u samom začetku, u svojim ranim fazama, nam neizmerno pomaže u zadatku izlečenja.

Ordinacija opšte medicine Porodični lekar Slavica,  pored redovnih pregleda lekara opšte medicine obavlja i ultrazvučni pregled abdomena. Ne trpite bol u stomaku jer svaka promena može narušiti Vaše zdravlje.

Više informacija o ordinaciji i lekaru opšte medicine dr Slavica Berar možete pronaći na onlajn stranici Ordinacija opšte medicine Porodični lekar Slavica Novi Sad.

 

Sajt:http://drslavica.com/sr/o-nama