Šta su odnosi sa javnošću?

Šta su odnosi sa javnošću?

Pojam – Šta su odnosi sa javnošću? U Srbiji se najbolje može objasniti samom pojavom tog radnog mesta, često nazvanog skraćeno PR. Na nesreću, kako to kod nas ide, ovo radno mesto nije bilo namenjeno učenim i stručnim ljudima, nego osobama kojima je zadatak bio da tadašnjim političkim direktorima lepo izgledaju. I ne samo da izgledaju. Nastavak te priče je bio logičan, PR lepo izgleda, pa treba i lepo da priča. Tamo gde se nešto na tome radilo, osoba na ovom radnom mestu je bila zadužena da lepo priča o firmi, o upravi, proizvodima i uslugama.

Šta su odnosi sa javnošću?

Kada sam jednom prijatelju rekao da je zadatak odnosa sa javnošću da ta i ta javnost lepo priča o nama a ne da mi lepo pričamo o sebi, on je pogrešno zaključio: aha, PR su laži za javnost.

Dalje, odnosi sa javnošću se često poistovećujuju sa nekom vrstom besplatnog oglašavanja. Tako, pogrešno shvaćen zadatak osobe koja planira i realizuje te poslove je pre svega bio da plasira poruke kupcima preko medija ali ne kao plaćenu reklamu nego kao besplatno objavljenu vest. Tako se, počesto, te usluge i nude.

Pa šta je onda taj famozni PR?

Odnosi sa javnošću su planirane aktivnosti komunikacije sa različitim grupama javnosti (a ne samo Vašim kupcima) koje imaju za cilj da te javnosti imaju blagonaklon, pozitivan stav o Vašoj firmi i Vašim delatnostima, kao i da se uspostave relacije međusobnog razumevanja. To je ono što sam drugačije rekao: da postignete da javnost misli i lepo priča o Vama.

Odnosi sa javnošću se bitno razlikuju od oglašavanja po tome što treba da plasiraju činjenice, uverljive i nepristrasne činjenice, i kao takve javnost (kao i mediji koji je prenose) treba da ih razume i prihvati. Oglašavanje, naprotiv, radi vrlo pristrasno, ubedljivo i utiče na emocije, kako bi prodaja bila uspešno obavljena. Cilj oglašavanja je prodaja, a odnosa sa javnošću pozitivan stav.

Naravno, kompanije ne bi preduzimale nikakve aktivnosti da od toga nemaju koristi. Korist ponekad nije očigledna, ali se može naslutiti (pa čak i izmeriti) da pozitivan stav javnosti ima presudnog uticaja na prodaju. U tom smislu, ove aktivnosti su vrlo značajne.

U realnom svetu, teško je podvući crtu između oglašavanja i odnosa sa javnošću. Obe poslovne funkcije su funkcije komunikacije, dva pola najznačajnije poslovne funkcije. Kada su pažljivo planirane i izvedene, daju najveće moguće efekte.

Ukoliko ste iskreni, edukujete javnosti i baratate činjenicama, Vašoj firmi će se verovati a to je jedini dugoročni put da zaslužite poštovanje Vašeg kupca. Možete se baviti i prevarama, ali, kako to u životu biva – u laži su kratke noge. Ne obazirite se na to što se mnogi koriste lažima, Vi terajte svoj ispravan poslovni put. Proći će vreme monopola i kratkog pamćenja naših javnosti. A Vas treba da poštuju i Vaš posao treba da traje, zar ne?