Šta je to blog?

Šta je to blog?

Svaki dan, tu i tamo, čujemo da je neka filmska zvezda, političar, sportista ili neki naš prijatelj, počeo da piše svoj blog ili da je na njega dodao nešto novo. Postoji zanimljiva predikcija, da će u skorijoj budućnosti svaka osoba koja ima pristup internetu, imati svoj blog, na kojem joj se pruža mogućnost da iskaže svoje stavove i razmišljanja.

Šta je, uopšte, blog i kako je postao toliko popularan?

Blog je nastao kao spoj dve reči, web i log. Može se zaključiti da su blogovi oblik online dnevnika, kojeg pišu pojedinci ili grupa ljudi okupljena oko zajedničkih interesovanja i razmišljanja. Pojedinac koji piše svoj blog, naziva se bloger, a pojedinci – blogeri.

Ono po čemu se blog razlikuje od web sajta, jeste činjenica da omogućava veću interaktivnost sa okruženjem. Posetioci koji čitaju nečiji blog, imaju mogućnost da ostave svoj komentar na određeni članak i da međusobno komuniciraju. Ovo je najbitnija karakteristika bloga.

Sadržaj bloga može biti raznovrsan. Najčešće je u formi tekstualnih članaka, ali se može kombinovati i sa slikama ili video zapisima. Ova fleksibilnost daje mogućnost blogeru da kombinuje ove medije, sa ciljem da ostvari što veću posećenost na svom blogu.

Šta je blog?

Teme koje se mogu pojaviti na blogu su raznovrsne, a šta će se pisati, prvenstveno zavisi od interesovanja, znanja, zanimanja, stavova osobe koja piše blog. Najpopularnije teme koje se  najčešće susreću su muzikafilmovi i društvena tematika (politika, ratovi, ekonomija i sl.). Posle 2002. godine, blog postaje pravi mainstream, kada političari, filmske zvezde i poznati sportisti počinju da pišu svoje blogove, kako bi njihovi obožavatelji ili pristalice imale priliku da ih upoznaju.

Danas, velike korporacije i organizacije imaju svoj blog, kako bi približile svoje zaposlene, omogućili im da iskažu svoja razmišljanja i ideje, i da međusobno bolje komuniciraju. Neke kompanije su čak osmislile fiktivne blogove, kako bi bolje promovisale svoje proizvode i usluge.

Ako ćete pisati svoj blog, trebalo bi da znate za datum, a to je 31.08. Kada se 31.08. napiše u obliku 3108, onda resembluje reč blog. To je datum kada svaki bloger dobar deo vremena posveti istraživanju blogova koje pišu blogeri iz drugih delova sveta, različitih kultura i interesovanja, i na kraju odabere 4 bloga, koje će preporučiti svojim posetiocima.

Blog danas omogućava svakoj osobi da svetu kaže šta misli. Pomoću interneta, osobe iz svih delova sveta mogu da pročitaju Vaša razmišljanja, da Vam daju nove ideje i da podele sa Vama svoje stavove. Samim tim, blog postaje oruđe kojim se ljudi povezuju i zajedno utiču na razmišljanja i ponašanje zajednice. Zato je, uostalom, blog i stekao toliku popularnost.