Šta je softverska piraterija?

Šta je softverska piraterija?

Softverska piraterija je neovlašćeno kopiranje ili distribucija softvera zaštićenog autorskim pravom. To može biti kopiranjepreuzimanjedeljenjeprodaja ili instaliranje više kopija programa na lične ili radne kompjutere. Ono što većina ljudi ne shvata ili o čemu ne razmišlja kada kupuje softver je to da zapravo ne kupuje sam softver, već samo dozvolu da isti koristi. Na dozvoli je označeno koliko puta možete da instalirate softver, zato je važno da je pročitate. Ukoliko napravite više kopija softvera nego što je dozvolom predviđeno, taj čin predstavlja pirateriju.