Šta je to IPv6?

Šta je to IPv6?

Podrška za Internet protokol verzija 6 (IPv6) za mrežni nivo interneta, je ugrađen u najnovije verzije Microsoft Windows sistema, koje uključuje Widows Vista, windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows XP sa servisnim paketom 1 i 2, kao i Windows CE .NET, Linux sistema.

IPv6 je dizajniran da reši probleme sadašnje verzije Internet protokola (znane kao IPv4), kao što je iscrpljivanje adresnog prostora, sigurnosti, automatske konfiguracije, proširivost. Njenom upotrebaom bi se proširile mogućnosti interneta kod novih i uzbudljivih scenarija, kao što su peer-to-peer mreže, mobilne aplikacije itd.