Schroth metoda – rad sa decom

Schroth metoda – rad sa decom

Da li ste primetili da vaše dete ima podignuto jedno rame, da ima produženu jednu ruku, podignutu lopaticu koja nije priljubljena uz telo, ili da ima vitki struk samo na jednoj strani i da često stoji na jednoj nozi?

Kontrolnim pregledom kod fizioterapeuta možete saznati koji deformitet kičme vaše dete ima.

Nepravilno držanje kod dece

Kod dece u razvoju usled nepravilnog držanja dolazi do krivljenja kičme kao što je skolioza, povećana kifoza ili grbavost.

Najčešći deformitet kičmenog stuba kod dece je skolioza. Nastaje kao posledica deformiteta jednog ili više kičmenih pršljenova, međupršljenskih diskusa i mišićno ligamentarnih struktura. Na takav način dolazi do deformiteta kičme u obliku slova C ili u obliku latiničnog slova S.

Pravovremenim uočavanjem određenih znakova skolioze na telu deteta, vežbama po metodi Schroth može se zaustviti dalji napredak krivljenja kičme.

Schroth metoda - rad sa decom

Šta je Schroth metoda

Schroth metoda priznata je kao najpotpunija metoda procene skolioze i načina vežbanja. Nastala je u Nemačkoj 1920-te godine a ime je dobila po autoru Katharini Schroth koja je i sama imala skoliozu. Schroth metoda spada u nehirurške metode lečenja i predstavlja metodu vežbanja koja se primenjuje u savremenoj kineziterapiji kod skolioze.

Schroth metoda je bazirana na trodimenzionalnom disanju, samokorekciji tela i pravilnoj korekciji karlice.

Kada se primenjuje Šrot metoda kod dece

  • Kada je skoliza veća od 10˚ kod dece uzrasta 9-10 godina
  • Adolescentne skolioze

Šrot metoda posebno je uspešna kod dece u razvoju. Cilj metode predstavlja dinamičke vežbe pod kontrolom fizioterapeuta, specijalizvanog za tu vrstu terapije.

Od velikog značaja je konstantan rad i vežbanje kako bi se otklonile posledice skolioze. Cilj Šrot tehnike je ojačati mišiće oko kičme i povratiti ravnotežu i stabilnost kičmenog stuba.

Vežbe po Schroth metodi izvode se individualno ili sa fizioterapeutom koji prvo proceni držanje deteta i tip skolioze i prema tome odredi koje vežbe su za dete najbolje. Najvažniji deo ove tehnike je takozvano trodimenzionalno disanje, odnosno disanje kojim se postiže derotacija krivine u pravilno pozicioniranje u svakoj vežbi. Vežbe traju minimalno 15 do 20 radnih dana, u zavisnosti od uzrasta pacijenta i od klasifikacije skolioze. U cilju postizanja uspeha potrebno je da se roditelji zajedno sa decom angažuju oko samog vežbanja. Osim ovih vežbi rade se vežbe istezanja i jačanja.

Da bi se postigao trajan uspeh i dobar rezultat u lečenju Schroth tehnikom potreban je veliki trud pacijenta i volja za izlečenjem, angažovanje roditelja i fizioterapeuta.

Studio za održavanje i negu tela Motus, obavlja pregled i kontinuirano održava vežbe za decu i odrasle po Schroth metodi.