Ragzovor sa Goranom Markovićem – Ogranak SANU Novi Sad

Ragzovor sa Goranom Markovićem – Ogranak SANU Novi Sad

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ima čast da Vas pozove na:

RAZGOVOR SA

GORANOM MARKOVIĆEM

PISATI ZA FILM, PISATI FILMOM

Moderator

MILAN NIKODIJEVIĆ, redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6

SREDA, 20.novembar 2019. godine u 18 sati

Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje I naučnoistraživačku delatnost