Radionice projekta Vodni agent – Zabavni park Starli

Radionice projekta Vodni agent – Zabavni park Starli

Radionice projekta Vodni agent u Zabavnom parku Starli održavaće se od 22. septembra do 1. decembra 2016. godine, od 17 do 19 časova , a namenjene su deci predškolskog uzrasta i nižih razreda školskog uzrasta (od 6 do 11 godina). Cilj radionica je podizanje svesti dece i promena svakodnevnih navika u ophođenju sa vodom i otpadnim vodama. Prijava za radionicu je neophodna. Kontakt telefone, kao i mogućnost da prijavu pošaljete putem kontakt forme, možete pronaći na onlajn prezentaciji Zabavni park Starli Novi Sad.

Radionice Vodni agent, zabavni park Starli

I Radionica

22. septembar 2016. od 17.00 do 19.00 časova
Tema radionice: Šta je to voda?
Opis radionice: Lokacija – Zabavni park Starli, Vodna agencija počinje radionicom sa temom Šta je to voda?. Razgovarajući sa decom radioničari će se baviti pojmom voda, opisivaće vodu sa kojom se svakodnevno srećemo i sagledati prisustvo vode u svemu oko nas. Posebno će se baviti vezom čoveka i vode. Tokom radionice deca će pogledati i zanimljive video materijale i ilustracije.

II Radionica

6. oktobar 2016. od 17.00 do 19.00 časova
Tema radionice: Voda u prirodi

Opis radionice: Nastavljajući druženje u Zabavnom parku StarliVodni agent upoznaje mališane sa vodama koje su prisutne u prirodi (reke, jezera i mora; čista, zagađena, brza, hladna i podzemna voda) i njenim agregatnim stanjima. Posebno će se baviti kruženjem vode u prirodi, skrenuti pažnju na opasnosti koje voda može doneti ali i neophodnosti vode za živi svet. Takođe, mališani će pogledati zanimljive video materijale i ilustracije ali i svojim crtežima pokazati znanje o ovoj temi.
.

III Radionica

20. oktobar 2016. od 17.00 do 19.00 časova
Tema radionice: Putevi vode

Opis radionice: Uz ponavljanje osnovnih informacija sa prethodnih radionica počeće se tema o važnom ali za mnoge nevidljivom svetu vode. Radioničari će upoznati decu sa sistemom vodovoda i kanalizacije i objasniti kako ta vodna mreža funkcioniše. Veliku pažnju posvetiće temi prečišćavanja otpadnih voda i šta su sve otpadne vode.

IV Radionica

3. novembar 2016. od 17.00 do 19.00 časova
Tema radionice: Mali prečistač otpadne vode

Opis radionice: Mališane u Zabavnom parku Starli očekuje veoma aktivan kreativan dan. Naime, biće u prilici da prave svoje prve prečistače vode. Radionica će biti praćena video mateijalom i ilustracijama o otpadnim vodama.

V Radionica

17. novembar 2016. od 17.00 do 19.00 časova
Tema radionice: Živi svet vode

Opis radionice: Misija radionica projekta Vodni agent u Zabavnom parku Starli nastavlja se pričom o živom svetu u vodi, ali započinje se tema i o tome koliko čovek utiče na odnose u prirodi pa samim tim i na vodu i njen živi svet. Kao i do sada, radionica je interaktivna sa puno dečijeg angažovanja i prilika da iskažu svoja razmišljanja. Gledaće se i ovog puta zanimljivi video materijali i ilustracije.

VI Radionica

1. decembar 2016. od 17.00 do 19.00 časova
Tema radionice: Svaka kap vode vredi zato treba da se štedi

Opis radionice: Tokom ove radionice mališani će imati priliku da pokažu svoju kreativnost na temu vode ( na osnovu iskustva iz svih prethodnih radionica) i podele svoja razmišljanja na tu temu. Kreativna radionica pored toga ima za cilj da decu usmeri ka timskom radu, podstakne liderske sposobnosti kod pojedinaca i ohrabri u javnom nastupu.Zabavni park Starli je pripremio prigodne nagrade za sve učesnike.

Trajanje svih radionica uz igru i druženje u Zabavnom parku Starli je 2 h. Uzrast – deca predškolskog uzrasta i nižih razreda školskog uzrasta (od 6 do 11 godina).

Zbog ograničenog broja mesta, prijava za radionicu je neophodna. Kontakt telefone, kao i mogućnost da prijavu pošaljete putem kontakt forme, možete pronaći na onlajn prezentaciji Zabavnog parka Starli u Novom Sadu.