Prvi simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije – Ogranak SANU

Prvi simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije – Ogranak SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ima čast da Vas pozove na Prvi simpozijum sekcije za farmaceutske nauke

Saveza farmaceutskih udruženja Srbije sa međunarodnim učešćem

Od ideje do kliničke primene:

SAVREMENA ISTRAŽIVANJA U FARMACIJI

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6

Četvrtak, 26.septembar 2019. godine od  10:00 – 18:00 sati