Prevencija i lečenje narkomanije

Prevencija i lečenje narkomanije

Gledajući na problem narkomanije kao na bilo koje drugo tržište, do smanjenja može doći na dva načina: smanjenjem ponude i smanjenjem potražnje.Sveobuhvatni sistem smanjenja potražnje za supstancama čine četiri faktora: prevencijalečenjesmanjenje štetnosti i socijalna reintegracija.Sa druge strane, smanjenju ponude doprinose sve aktivnosti koje sprečavaju da ilegalna supstanca dođe do korisnika. Tto podrazumeva jasnu i odgovornu društvenu akciju – političku, pravnu i policijsku.

Narkomanija, lečenje


Psihijatar dr Nebojša Baračkov
 govori o tome kakva bi trebalo da bude borba protiv narkomanije. Jedno društvo bi trebalo da na problem droga pruži realan i racionalan odgovor. To podrazumeva prihvatanje činjenice da, bez obzira što to nekima para uši, jedan broj naših bližnjih je koristio, koristi i još zadugo će koristiti supstance za izmenu stanja svesti. Samim tim, društvo bez droge, tj. ljudska zajednica u kojoj niko, nikada, ni pod kakvim uslovima, ne koristi bilo kakve psihoizmenjivačke supstance (da, računa se i alkohol), ne može biti cilj društvene akcije sa iskrenom željom za uspehom.

Problem narkomanije
Prevencija narkomanije

Preventivni programi bi trebalo da budu dugoročni i planirani. Moraju redovno ponavljati, da bi se osnažili prvobitni preventivni ciljevi. Ako se ne nastavi ili se pravi pauza u toku razvoja mladih, prevencija gubi na snazi. Prevencija narkomanije treba da započne već u predškolskom uzrastu. Već tada se može  uticati na faktore rizika, kao što su: agresivnost, loše socijalne veštine i poteškoće u učenju, i sl.

Prevencija i lečenje narkomanije

Jedan od glavnih zadataka prevencije narkomanije je da protektivni faktori nadvladaju faktore rizika. Potencijalni uticaj protektivnih i faktora rizika se menja tokom godina. Istraživanja pokazuju da su najopasniji periodi za početak upotrebe supstanci kod mladih – periodi tranzicije. Ona može biti u psihofizičkom smislu (pubertet, adolescencija) ili u smislu promene okruženja: iz osnovne u srednju školu, iz jednog u drugi grad, razvod roditelja, i sl.  Protektivni faktori se u ovim periodima moraju pojačati. Za mlade koji se već nalaze pod povećanim rizikom, odlaganje intervencije do perioda adolescencije učiniće tada mnogo težim prevazilaženje rizika. U adolescenciji, stavovi i ponašanje su već uspostavljeni i teže se menjaju.

Lečenje narkomanije

Koliko puta ste čuli tu frazu: Jednom narkoman, uvek narkoman!? Većina ljudi je ubeđena da je to tako, da za zavisnike nema nade i da u lečenje narkomanije ne treba da se ulažu sredstva države (tu obično sledi neki biser mudrosti kako bi se te pare trebale upotrebiti: Da se ja pitam ja bih te pare uložio u … zelenu salatu) .

Lečenje narkomanije

Recept za izlečenje nije preterano komplikovan i važi za većinu medicinskih problema. Treba se javiti za pomoć što ranije i treba dati sve od sebe da lečenje narkomanije uspe.

Psihijatrijska ordinacija Baračkov ima program Lečenje zavisnosti, dizajniran za one koji zahtevaju lečenje bolesti zavisnosti, od kojih je narkomanija među najprisutnijima. Ovaj program obezbeđuje individualizovan, efikasan, holistički tretman, kroz postupni proces detoksikacije (npr. detoksikacija organizma od alkohola), nakon kojeg sledi proces održavanja apstinencije i, na kraju, praćenje rezultata lečenja (aftercare).

Za prevenciju i lečenje narkomanije, psihijatrijska ordinacija Baračkov pružiće Vam najbolju stručnu podršku.