Prekid trudnoće

Prekid trudnoće
Prekid trudnoće, zakonski, do 10 nedelje trudnoće može da se radi zbog toga što pacijentkinja želi da prekine aktuelnu trudnoću ili zbog toga što je trudnoća nekvalitetna (plod se ne razvija, srčana akcija ploda se ne registruje…) ili je došlo do početnog spontanog pobačaja. U svakom slučaju, pacijentkinju je neophodno upoznati sa mogućim komplikacijama intervencije, ali je istovremeno potrebno uraditi i sve mere predostrožnosti da do samih komplikacija i ne dođe.
 
U pripremi za intervenciju, pored uzimanja brisa grlića materice na bakteriološku obradu, potrebno je i detaljno se upoznati sa eventualnim postojanjem drugih oboljenja kod pacijentkinje (kardioloških,endokrinološki,neuroloških…), uraditi-KKS, kompletan kogulogram (vreme krvarenja,vreme koagulacije…), CRP, urin i urinokulturu, a potrebno je obratiti i pažnju da li pacijentkinja koristi neke lekove i koji su to lekovi.
 
Prekid trudnoće se obavlja savremenom metodom aspiracije (usisavanja) ploda, uz kontrolnu kiretažu. Naravno, da je pre svega neophodna kvalitetna psihička priprema pacijentkinje, da bi, koliko je to moguće, pacijentkinja što lakše podnela, za nju, itekako psihički stresno stanje.
 
U toku intervencije, a naročito nakon intervencije, do kontrole, koja je za 7 dana, ili po potrebi i ranije, se ordiniraju antibiotici, kapi za skupljanje materice, a savetuje se i da se par dana pacijentkinja odmori i bude pošteđenja od većeg napora.
 
Na kontroli se ultrazvučno proverava daje sve dobro urađeno i daju se saveti o eventualnoj kontracepciji, ili ako pacijentkinja to želi, planira se nova trudnoća.

Zakažite pregled na: 021 524115

Nalazimo se u Železničkoj 12, Novi Sad