Pregled fizijatra specijaliste – kućna poseta

Pregled fizijatra specijaliste –  kućna poseta

Pregled fizijatra specijaliste je izuzetno važan kada imate bolove, reumatske bolesti, povrede ili posttraumatska stanja. Dobar fizijatar će na osnovu pregleda, labioratorijskih nalaza i izveštaja drugih lekara specijalista umeti da odredi adekvatno lečenje ili će pacijenta uputiti dalje, na dodatne preglede. Ukoliko se pitate ko je najbolji fizijatar, uvek je dobar izbor neko ko ima puno preporuka od dosadašnjih pacijenata, ko nosi puno iskustva, a privatna ordinacija fizijatra poseduje moderne uređaje za dijagnostiku i terapiju.

Pregled fizijatra, Novi Sad

Fizikalna medicina i rehabilitacija je grana koja je se konstantno razvija. Kroz seriju vežbi i adekvatnim lečenjem mogu se znatno neutralisati bolovi ili otežana pokretljivost. To bitno utiče na kvalitet zdravlja i života.

Ukoliko vam trebaju informacije ko su privatni fizijatri u Novom Sadudr Aleksandra Krstin se nalazi među njima. Dugi niz godina radila je na Klinici za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog Centra Vojvodine. Tamo je stekla neprocenjivo iskustvo, nakon čega je postala privatni fizijatar.

Ordinacija – fizijatar – Novi Sad

Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Krstin nalazi se u mirnom delu grada, na Novom Naselju. U potpunosti je podređena potrebama teško pokretnih ili nepokretnih pacijenata. Ispred ordinacije je dostupno mnogo mesta za parking koji se ne naplaćuje, a ordinaciji se može prići iz dve ulice, te pacijenta automobilom transportovati do samih ulaznih vrata.

Ordinacija, fizijatar, Novi Sad

Pregled specijaliste fizijatra

Pregled specijaliste fizijatra započinje dobijanjem informacija od bolesnika o vrsti i lokalizaciji tegoba, njihovim osobinama i jačini, kao i ograničenjima koja iste tegobe uzrokuju. Potom se obavlja pregled fizijatra i detaljna procena bolesnika. Analizira se i druga medicinska dokumentacija (izveštaji lekara drugih specijalnosti, nalazi laboratorijskih analiza, nalazi RTG-a, magnetne rezonance i slično). Ako je potrebno, bolesnik se upućuje na odgovarajuća ispitivanja ili preglede, a ako je dijagnoza jasna savetuje se odgovarajuće ečenje.

Kućni pregled fizijatra specijaliste

Ukoliko je pacijent teško pokretljiv ili ima izuzetno jake bolove, te mu dolazak u ordinaciju predstavlja problem ili isuviše veliki napor, moguće je dogovoriti kućni pregled fizijatra.

Ukoliko vas zanima cena pregleda fizijatra, ostale usluge ove ordinacije (EMNG pregledrehabilitacioni tretmanfizikalna terapijaakupunktura, davanje lekova intramuskularno, intravenski i intraartikularno) ili kontakt podaci, pogledajte prezentaciju:

Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Krstin.

Spisak svik ordinacija za fizikalnu medicinu u Novom Sadu imate na portalu Ordinacije.Info.