Prednosti i primena bakarnih cevi – Maneks doo

Prednosti i primena bakarnih cevi – Maneks doo

Uvođenje gasa i grejanja u stambeni ili poslovni prostor  ne može se zamisliti bez bakarnih cevi koje su  svoju primenu pronašle u mnogim granama industrije. Njihova široka primena kao i mnoge prednosti u odnosu na plastične cevi je velika.

Firma Maneks doo iz Novog Sada je proizvođač sekundarnih sirovina kao i proizvođač bakarnih cevi za instalacije. Više informacija kada su u pitanju bakarne cevi za instalacije možete dobiti na kontakt telefon:

021/67 74 470

Sajt:http://maneks.rs/

Bakarne cevi Maneks doo

Bakarne cevi – prednosti i primena

Bakarne cevi za instalacije imaju mnoge prednosti: efikasne i ekonomične instalacije, produženo vreme servisa, garantovane osobine na dug vremenski period, itd.

Prednosti bakarnih cevi u odnosu na plastične cevi i cevi od alu-plastike:

  • bakar je prirodan materijal koji se preporučuje za transport pijaće vode;
  • svojim biološkim svojstvima, bakar, dodatno zaštićuje kvalitet pijaće vode od širenja raznih bakterija;
  • bakar je ekološki materijal koji se lako može reciklirati (bezbroj puta bez promene svojih svojstva);
  • podnosi veoma velike pritiske i temperature;
  • nije podložan uticaju ultraljubičastog zračenja, prodiranju hidrokarbonata i kiseonika.

Bakarne cevi imaju široku primenu u:

  • instalacionim sistemima vodosnabdevanja,
  • sistemima gasa i grejanja,
  • protivpožarnim sistemima,
  • rashladnim postrojenjima i uredjajima,
  • raznim granama industrije (brodogradnji, mašinogradnji, hemijskoj i prehrambenoj industriji).

Radna temperatura do 100°C.