Predavanje – Radomir N.Saičić dopisni član SANU

Predavanje – Radomir N.Saičić dopisni član SANU
SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ima čast da Vas pozove na predavanje koje će održati

Dopisni član SANU RADOMIR N. SAIČIĆ

TAKSOL: OD PRIRODNOG PROIZVODA DO KOMERCIJALNOG LEKA PROTIV RAKA

Predavanje će se održati u SREDU, 10.oktobra 2018. godine u 19 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6. Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Radomir N. Saičić – dopisni član SANU

Radomir N. Saičić (1961) odbranio je doktorsku disertaciju 1991.godine, na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom 1995/96.godine bio je na postdoktorskim studijama u Institutu za hemiju prirodnih proizvoda CNRS u Žif-sir-Ivet (Francuska), gde je i 2005. boravio kao gostujući istraživač. Od 1984. godine zaposlen je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 2002. godine u zvanju redovnog profesora.

Oblast naučnog interesovanja je organska hemija, preciznije:organska sinteza i medicinska hemija Sa svojim timom, ostvario je totalne sinteze prirodnih proizvoda i biološki aktivnih jedinjenja, koja zbog složene strukture i moguće medicinske primene predstavljaju atraktivne sintetičke mete, kao što su: abisomicin C, platenzimicin (antibiotici novog mehanizma dejstva), tamiflu (lek protiv ptičjeg gripa), hipolahnin A (antimikotik), bestatin, citoksazon (imunomodulatori), perplanon C (feromon insekata) I drugi. Takođe, izvršio je semisintezu analoga taksola (danas najefikasnijeg leka u terapiji nekih vrsta raka). Ostvario je brojne, značajne doprinose u oblasti razvoja sintetičke metodologije, kao što je npr. Otkriće nove metode za zatvaranje prsenova, koja se zasniva na principu dvostruke katalize. Proučavao je reakcije organometala, kompleksa prelaznih metala, slobodno – radikalske i organokatalizovane reakcije i našao nove mogućnosti njihove primene u sintezama složenih jedinjenja.

Nagrađivan je Oktobarskom nagradom grada Beograda za studente (1987), Medaljom Srpskog hemijskog društva za pregalaštvo i uspeh u nauci (1995) i Nagradom Grada Beograda za najbolje naučno ostvarenje u 2006. Godini (2007)

Za dopisnog člana SANU izabran je 01.11.2012.godine.