Predavanje o blokčejn tehnologiji i njenim primenama – Ogranak SANU

Predavanje o blokčejn tehnologiji i njenim primenama – Ogranak SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ima čast da Vas pozove na predavanje koje će održati:

Dr Miodrag Mihaljević

O BLOKČEJN TEHNOLOGIJI I NJENIM PRIMENAMA

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6

SREDA, 04.mart 2020. godine u 18 sati

Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Miodrag J. Mihaljević – kratka biografija

Miodrag J. Mihaljević je diplomirao i magistrirao na Elekrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i doktorirao je 1990.godine. Zaposlen je u zvanju naučni savetnik u Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, gde radi kao vodeći istraživač, zamenik direktora i rukovodilac naučnoistraživačkih projekata. Glavne oblasti njegovih istraživanja su:

  • Kriptologija i informaciona bezbednost, a posebno dizajn i evaluacija sigurnosti niskosloženih kriptografskih tehnika
  • Blokčejn tehnologija i
  • Elementi teorije informacija i teorije kodova

Objavio je preko 100 naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima, zbornicima konferencija i kao poglavlja u monografijama.

Miodrag J. Mihaljević je 2013. godine dobio nagradu Srpske akademije nauka i umetnosti za ostvarena dostignuća u prethodnih 10 godina, i izabrani je član Evropske akademije (Academia Europaea) sa sedištem u Londonu od 2014.godine.