Predavanje Akademik S. Kostić – Ogranak SANU Novi Sad

Predavanje Akademik S. Kostić – Ogranak SANU Novi Sad

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ima čast da Vas pozove na predavanje koje će održati

Akademik Vladimir S.Kostić

 POREMEĆAJ KONTROLE IMPULSA –

NEOČEKIVANA SAZNANJA

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6

Sreda, 07.oktobar 2020. godine u 18 sati

Održavanje pomogao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Molimo da dolazak najavite na broj 021/6623-654