Predavanje – Akademik Dragan Micić

Predavanje – Akademik Dragan Micić

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ima čast da Vas pozove na predavanje koje će održati:

Akademik Dragan Micić

FARMAKOTERAPIJA GOJAZNOSTI:

SADAŠNJE MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6

Sreda, 15. Maj 2019. godine u 19 sati

Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Biografija – Dragan Micić

Dragan Micić je rođen 13. januara 1950. godine u Beogradu. Zvanje doktora nauka na Medicinskom fakultetu u Beogradu stekao je 1981. godine odbranom disertacije Dinamski odgovor prolaktina, STH i kopmizola u hišoglikemiji gojaznih osoba izazvanoj insulinom.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2003. godine, a za redovnog člana 2009. Obavljao je funkciju potpredsednika Međuodeljenskog odboro za humanu reprodukciju SANU, član je odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU i odbora za somnologiju SANU. Godine 2005. izabran je za člana Kraljevskog Medicinskog Odbora. Od novembra 2007. do decembra 2015.godine bio je zamenik sekretara Odeljenja medicinskih nauka SANU, od 2009 postao je predsednik Odbora za endokrinologiju i faktore spoljašnje sredine SANU. Za sekretara Medicinskog  odeljenja SANU izabran je 2015. god.

Član je brojnih medjunarodnih udruženja i redovan je član Medicinske akademije SLD.

Nagrađivan je brojnim nagradama i priznanjima, a počasnu titulu DiabetesHonorisCausa dobio je 2015.godine od RomanianSocietyofDiabetes, NutritionanMetabolicDiseases.