Predavanje Akademik Dejan Popović

Predavanje Akademik Dejan Popović

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ima čast da Vas pozove na predavanje koje će održati:

Akademik Dejan Popović

RAJKO TOMOVIĆ:

MAŠTOVITOST KOJA JE OTVORILA NOVE PUTEVE U NAUCI I TEHNICI

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6

Sreda, 29. maj 2019. godine u 19 sati

Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

KRATKA BIOGRAFIJA DEJAN B.POPOVIĆ

Dejan B. Popović, Beograđanin je od 1950. Akademsko obrazovanje stekao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorat tehničkih nauka iz oblasti biomedicinskog inženjerstva je stekao 1981. Prestižno zvanje doktor tehničkih nauka (Dr. Tech.) na Univerzitetu u Alborgu, Danska je stekao 2003. godine.

Posle izbora za dopisnog člana 2009. godine, izabran je 2015. za akademika SANU. Od 2004. do 20019. godine je bio član Akademije Inženjerskih Nauka Srbije (AINS).

Od 1974. god. radi na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu najpre kao asistent a potom kao redovni profesor, a sada kao akademik SANU.

Bio je pozvani predavač na više od 200 konferencija i univerziteta u toku svoje dugogodišnje  radne karijere.

Predsednik je Društva za ETRAN Srbije. Fellow Founding Member EAMBES, IEEE, IFESS – Founding Member, EMBS – Biomedical Engineering Society.