Predavanja o Mihailu Petroviću

Predavanja o Mihailu Petroviću

Srpska Akademija nauka i umetnosti Ogranak SANU u Novom Sadu, ima čast da Vas pozove na predavanja koja će održati:

  • Profesor dr Žarko Mijajlović
  • Mihailo Petrović, Vreme i životopis i
  • Akademik Stevan Pilipović, Naučni rezultati Mihaila Petrovića

Svečana Sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6.

Sreda, 18. april 2018. godine u 18 sati

Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistaživačku delatnost.

Sajt: Ogranak SANU