Poziv na predavanje profesor dr Goran Stanković

Poziv na predavanje profesor dr Goran Stanković

 Ogranak SANU u Novom Sadu poziva Vas na predavanje koje će održati dopisni član SANU profesor dr Goran Stanković.

Tema predavanja je Procena kliničkog rizika kod bolesnika sa indikacijom za revaskularizaciju miokarda.

Predavanje će se održati u sredu 13. decembra 2017.godine sa početkom u 18 časova, u Svečanoj sali Ogranka u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6.

Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski Sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

dr Goran Stankovic

Biografija – profesor dr Goran Stanković

Goran Stanković je rođen u Leskovcu 3.septembra 1962.godine. Predsednik je bifurkacionog kluba, vanredni profesor interne medicine i kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Direktor je Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Zamenik šefa poslediplomske katedre kardiologije i član programskog saveta za Doktorske studije kardiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu. Redovni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 5.novembra 2015.godine.

Profesor dr Goran Stanković je autor 152 rada u celini u časopisima indeksiranim u CC/SCI sa ukupnim impakt faktorom 750. Autor je 25 poglavlja u knjigama i monografijama i četiri istaknute međunarodne monografije iz interventne kardiologije. Radovi profesora Stankovića su, prema bazi SCOPUS, do sada citirani 6925 puta, uz h-indeks 33, a prema bazi Ciigke -scgikar 9393 puta (h-indeks 38).

Bio je član naučnog komiteta 92 međunarodna kongresa i održao 152 predavanja po pozivu na internacionalnim stručnim sastancima. Među kojima su kongresi Evropskog udruženja kardiologa, Američkog koledža za kardiologiju i Evropske asocijacije za perkutane koronarne intervencije.

Od 2010. godine rukovodilac je naučnog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Neinvazivna i invazivna dijagnostika i perkutano lečenje aterosklerotskih suženja na račvama krvnih sudova (broj ON – 175082).

Brojna priznanja

Profesor Stanković je tokom poslednje dve decenije formirao interdisciplinarni istraživački tim (15 istraživača) u oblasti koronarne bolesti i akutnog koronarnog sindroma. Kroz svoj rad značajno je doprineo izradi brojnih stručnih radova. Magistarskih i doktorskih disertacija kolega koji su se bavili raznim aspektima dijagnostike i terapije koronarne bolesti, počev od stres ehokardiografije pa do perkutanih koronarnih intervencija. Njegovi saradnici sa uspehom učestvuju u radu komiteta za nove inicijative mladih interventnih kardiologa EAPCI.

Jedan je od osnivača i član Borda Evrposkog bifurkacionog kluba. A 2014. godine izabran je za predsednika i jedini je Evropljanin koji je član japanskog i indijskog bifurkacionog kluba. 

Biran je 10 puta uzastopno od 2005-2014. za Elite Reviewer- časopisa Journal of the American College of Cardiology, IF 19.896 (1% najbolje ocenjenih recenzenata). Profesor Stanković je 2009. godine bio jedan od dvojice Evropljana koji je dobio najvišu nagradu Američkog koledža kardiologa za doprinos recenzenata razvoju naučno-istraživačkog rada Simon Dack Award for Outstanding Scholarship.

Više informacija o predavanjima pogledajte na prezentaciji Ogranak SANU Novi Sad.