Poziv na predavanje profesor dr Vladimir V. Srdić

Poziv na predavanje profesor dr Vladimir V. Srdić

Poziv na predavanje profesor dr Vladimir V. Srdić

Srpska Akademija nauka i umetnosti ogranak SANU u Novom Sadu poziva Vas na predavanje koje će održati član SANU profesor dr Vladimir V. Srdić.

Tema predavanja je MULTIFEROIČNI MATERIJALI

Predavanje će se održati u sredu 14. mart 2018.godine sa početkom u 18 časova, u Svečanoj sali Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6.

 Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski Sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Biografija – Profesor dr Vladimir V. Srdić

Profesor dr Vladimir V. Srdić, rođen je 1961.godine u Novom Sadu. Oženjen je i ima dvoje dece.

Diplomirao je 1984.godine, magistrirao 1989.godine i doktorirao 1995.godine na Tehnološkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu. Humboltov je stipendista, boravio je na postdoktorskim studijama u Nemačkoj na Materials Science Department, Darmstadt University of Technology. Mentor je 7 doktorskih disertacija, 3 magistarske teze i brojnih master i diplomskih radova. Autor je dva udžbenika jedne studije i 70-tak radova u vodećim međunarodnim časopisima (uglavnom kategorije M21). Citiranost po Scopus-u mu je 818 sa X-indeksom 16-sa samocitatima, odnosno 760 sa X-indeksom 15-bez samocitata.

Profesor dr Vladimiri V.Srdić, zaposlen je na Departmanu za inženjerstvo materijala, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu. Naučna oblast: Inženjerstvo materijala, Nanomaterijali i nanotehnologije.

Rukovodio je međunarodnim (FP7, COST) i nacionalnim projektima i oformio je mlad istraživački tim u oblasti Nanomaterijala i nanotehnologije i uspostavio saradnju sa brojnim evropskim istraživačima. Glavni i odgovorni je urednik časopisa Processing and Application of Ceramics, koji je od 2015.god. uključen na SCI listu (WoS, Thomson Reuters), a za 2016.IF 1.070. Glavni je organizator konferencije: Conference for Young Scientists in Ceramics – tradicionalna međunarodna konferencija za mlade istraživače koja se svake druge godine od 2001.god. održava u Novom Sadu.

Više informacija o predavanjima pogledajte na prezentaciji Ogranak SANU Novi Sad.