Petar Đurđev – predavanje – Ogranak SANU Novi Sad

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ima čast da Vas pozove na predavanje koje će održati

PETAR ĐURĐEV 

VLADIKA PLATONA ATANACKOVIĆ I NJEGOVA DOBA

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6

Sreda, 24.jun 2020. godine u 18 sati

Održavanje pomogao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

 

Petar Đurđev – kratka biografija

Petar Đurđev je rođen 13.01.1978. god. U Novom Sadu. Osnovnu školu i Gimnaziju “Isidora Sekulić” završio je u rodnom gradu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu 2003. godine. Nakon završenih studija radio je kao nastavnik istorije u novosadskim gimnazijama “Laza Kostić”, “Isidora Sekulić” i Jovan Jovanović Zmaj”. Ispit za nastavničku licencu je položio 2009. godine, stručni ispit za zvanje bibliotekara je položio 2010. godine i arhivitički isit 2017. godine. Kao istraživač-istoričar uglavnom se bavio temama iz lokalne istorije Novog Sada i šajkaškog kraja. Stručne radove objavljivao je u brojnim časopisima i publikacijama. Na dužnost direktora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada imenovan je od strane Skupštine Grada Novog Sada 27.09.2013. godine. Član je Odbora Rukopisnog odeljenja Matice srpske i Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu.