Paso Doble – poznati španski ples

Paso Doble – poznati španski ples

Paso doble je poznat već od dvadesetih godina 20. veka, kada su ga zvali pantomimom koride (borbe sa bikovima). Koreni ovog muzičkog pravca dolaze od španskog plesa. U Španiji se ples izvodi u samostalnoj verziji na pozornici, a sam po sebi se ne prikazuje na plesnom podijumu.

Paso doble

Današnja forma plesa je razvijena u Francuskoj, gde su ga u početku plesali baletni umetnici. Paso doble prikazuje koridu u kojoj plesač preuzima ulogu toreadora, a plesačica ulogu crvenog plašta. Plesač i plesačica se zajedno gibaju oko zamišljenog bika, tokom čega izvode elemente flamenka i stilizirane figure, koje podsećaju na borbu u areni.

Osnova plesa je Paso Doble (dvokorak), naglašeno postavljanje pete i jastučića stopala i ritmički putujući koraci. Jedan od karakterističnih elementa je Appel, korak koji se pleše energično, na jednom mestu na jastučiću stopala, blagim spuštanjem kolena. Appel je često uvodni korak mnogih figura. Karakter Paso plesača uveliko određuje motiv koride. Od plesača, kao matadora-toreadora očekuje se gotovo preteran ponos, hrabra odlučnost i elegancija. A od plesačice svesna udaljenost, velika fleksibilnost i brzina – sve kao posledica plesaču prepuštene uloge vođenja.

Za ovaj ples potrebna je velika koncentracija, strast i prigušena samokontrola. Koraci se izvode zatezanjem cele mišićne strukture i samo tako se može postići za ovaj ples kratko i brzo gibanje i izvođenje kontrolisanih poza. Potporna noga je uvek blago savijena. Muzika je dostojanstvena, poletna i energična, sa oštrim koracima.