Odrastalište – tokom raspusta

Odrastalište – tokom raspusta

Najčešći problem zaposlenih roditelja je usklađivanje radnog vremena sa smenama u školi. Ponekad posao od nas iziskuje duže radno vreme i ako nemamo nekog da nam čuva dete ono je često samo kod kuće.

Odraštalište je privatni produženi boravak u kojem će vaše dete biti u ugodnom i prijatnom okruženju gde će na zabavan i edukativan način provoditi vreme dok ste vi na poslu.

 

Šta Odrastalište pruža deci?

Na novoj lokaciji  u blizini Osnovne škole Kosta Trifković nalazi se dnevni boravak za decu školskog uzrasta Odrastalište. U blizini škole nalaze se sportski tereni te deca svakodnevno borave na vazduhu pre ili nakon izrade domaćih zadataka i učenja.

Dnevni boravak školske dece Odrastalište vodi visokostručni tim sastavljen od: profesora razredne nastave, psihologa, pedagoga, logopeda, pedijatra, profesora stranih jezika, koji ih uče da razviju svoje talente i da na kvalitetan način ispune slobodno vreme stvarajući nešto novo. Deca učestvuju u slobodnim aktivnostima koje su ispunjene različitim kreativnim i edukativnim radionicama.

U boravku rade u skladu sa principima pozitivne discipline, sprovode radionice za podsticanje i razvijanje veštine koncentracije, svakodnevno sprovode vežbe  za vežbanje sposobnosti memorije i održavanja fokusa pri usmerenim aktivnostima, uzvežbava se strategija za tolerisanje frustracije kod dece i svakodnevno komuniciranje sa roditeljima putem savetodavnih psiholoških razgovora.

Šta će steći vaše dete u produženom boravku?

Vreme koje deca provode u Odrastalištu ispunjeno je njihovim samostalnim radom koji se ogleda u uvežbavanju misaonih i perceptivnih sposobnosti, kao pomoć u daljem pisanju, čitanju i  računjanju.

Kroz edukativan i kreativan rad deca će

  • Steći samostalnost i samopouzdanje
  • Razviti kreativnost
  • Razviti stvaralačku radoznalost, originalnost misli i maštovitost
  • Naučiti azbuku
  • Povećati koncentraciju
  • Razviti logičko mišljenje
  • Razviti motoriku
  • Povećati radoznalost i interesovanje za nova saznanja

Tokom raspusta

Uskoro će i letnji raspust! Potrebno je da vaše dete letnje dane dok ste vi na poslu provede na koristan i kvalitetan način. U Odrastalištu u saradnji sa roditeljima i decom sprovodi se anketa za izradu Plana i programa za letnju školu.

U toku raspusta deca provode više vremena u boravku nego u toku školske godine. Važno je da to vreme bude na pravi način osmišjeno i prilagođeno uzrastu i svakom detetu ponaosob.

U denvnom boravku Odrastalište svako dete će imati priliku da pokaže svoje znanje isposobnosti, ali će imati i dovoljno vremena da učestvuje u aktivnostima koje su osmišjene za aktivan odmor. Na takav način deca će biti stimulisana na intelektualni i fizički napor gde svako dete može ostvariti svoj maksimum.

U saradnji sa roditeljima u toku izrade Plana i programa za letnju školu, deci će se organizovati i mnoge druge interesantne aktivnosti kako bi im se razbila monotonija školskog raspusta.

U Odrastalištu se trude da deci omoguće srećno detinjstvo, da se druže sa svojim vršnjacima, da steknu prave prijatelje i  da se učeći kroz igru osećaju sigurnim i voljenim.

Neka i vaše dete bude deo srećnog, nasmejanog , edukativnog i kreativnog kolektiva,  neka svoje dane raspusta provede u Odrastalištu. Sve informacije i kontakt telefon pogledajte na onlajn prezentaciji Produženi boravak Odrastalište Novi Sad.