Novine za prodaju putem GEFF programa

Novine za prodaju putem GEFF programa

Kompanija INKOM iz Novog Sada je osmislila način da svojim potrošačima olakša put do kupovine energetski efikasnih uređaja i opreme. Kakavi god bili, krediti za opremanje kuća i stanova iziskuju niz problema, što mnogima predstavlja dodatnu komplikaciju i rizik.

Šta je GEFF – EBRD kreditna linija?

Kreditna linija za zeleno finansiranje (GEFF) je program Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji obezbeđuje sredstva za finansiranje energetski efikasnih tehnologija u domaćinstvima – stanovima, porodičnim kućama i stambenim zgradama kao i za preduzeća koja proizvode ili prodaju iste.

Novine za prodaju putem GEFF programa 1

Sa kompanijom INKOM u GEFF kreditnu liniju

INKOM svojim potrošačima predstavlja novine u kreditiranju kroz GEFF kreditnu liniju za kupovinu energetski efikasnih uređaja i opreme.

Radi olakšanja procedure uvedena su sledeća pojednostavljenja:

Iznos GEFF kredita može biti veći od zbira troškova osnovne tehnologije + prihvatljivih pomoćnih troškova. Sada se može finansirati celokupna investicija (naravno mora biti vezana za ugradnju osnovne tehnologije)

Povraćaj novca se i dalje računa na iznos zbira troškova osnovne tehnologije + prihvatljivih pomoćnih troškova.

Više o GEFF kreditnoj liniji i Tehnološkom Selektoru možete naći na sajtu http://technology-rs.ebrdgeff.com/

Kako se prijaviti?

Semernice za klijenta

  1. Otvorite Tehnološki selektor na ebrdgeff.com/serbia, kako biste odabrali tehnologije u koje želite da Investirate.
  2. Kreirajte potrdu o prihvatljivosti (sertifikat). Odštampajte je sačuvajte ili zabeležite broj iste.
  3. Preuzmite predračun(e) za željene tehnologije od odabranog(ih) isporučilaca
  4. Aplicirajte za kredit. Popunite zehtev za kredit i podnesite ga zajedno sa obaveznom dokumentacijom.
  5. Instalirajte/ugrdite tehnologiju. Preuzmite fakturu i potvrdu o plaćanju
  6. Popunite zehtev za verifikaciju i podesite ga u banci uz obaveznu dokumentaciju
  7. GEFF tim će verifikovati da je tehnologija Instalirana, što takođe može zahtevati izlazak na teren i potvrdu na licu mesta. Nakon uspešne verifikacije, banka će na Vaš račun izvršiti uplatu podsticaja za Investiranje.

Osnov za obrčun finansijskog podsticaja čine cena osnovne tehnoogije i troškovi pomoćnih aktivnosti.

Za finansiranje putem GEFF-a možete se prijaviti:

Više informacija za finansiranje putem GEFF-a možete naći na sajtu https://ebrdgeff.com/serbia/rs/the-programme/procedures/

Banke u kojima možete podići kredit – finansijski partneri

Partnerske finansijske institucije koje pružaju kredite u okviru GEFF-a u Srbiji su Erste banka i UniCredit banka. Više informacija o ponudama banaka i uslovima za kreditiranje možete dobiti putem sledećih telefona:

  • Erste banka: 0800 201 201
  • Unicredit banka: 011 37 77 888