Naknada štete zbog ujeda psa

Naknada štete zbog ujeda psa

Na ulicama Novog Sada često primećujemo veliki broj napuštenih pasa. Psi lutalice se najčešće skupljaju na mestima gde se može pronaći hrana i voda. Najčešće su ovi psi miroljubivi, ali ipak, određeni broj pasa napadne i prolaznike i nanese im telesne povrede. Advokatska kancelarija Deljanin Vas upućuje šta treba uraditi u ovom slučaju, ko je odgovoran za naknadu štete zbog ujeda psa, kao i o tome kako teče postupak za naknadu štete.

Pre svega treba se obratiti medicnskoj ustanovi radi saniranja nastale povrede i izdavanja izveštaja o nastalim povredama. Potom, po uputu lekara treba otići u Pasterov zavod kako bi se procenilo da li je potrebno primiti vakcinu protiv besnila.

Kada govorimo o odgovornosti za naknadu štete zbog ujeda psa, treba razlikovati dve situacije, da li je štetu prouzrokova pas od poznatog vlasnika ili je to pak, učinio pas lutalica, a sve u skladu sa čl. 154 Zakona o obligacionim odnosima – ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.

U skladu sa Odlukom o držanju domaćih životinja Grada Novog Sada regulisano je da neobeleženi pas, bez brnjice i povoca, koji se zatekne na površini javne namene smatra napuštenim psom. Obzirom na to da su Gradovi i Opštine u Republici Srbiji nadležni za uređenje i obezbeđenje uslova za obavljanje komunalne delatnosti, pa samim tim i za obavljanje poslova hvatanja pasa i mačaka lutalica sa javnih površina, te je za naknadu štete povodom ujeda psa lutalice odgovoran Grad na čijoj teritoriji se dogodio štetni događaj.

U drugom slučaju, kada je šteta od ujeda nastala od vlasničkog psa, odgovoran je njegov vlasnik.

Naknada štete zbog ujeda psa može se okončati na dva načina. Jedan od njih je na osnovu predloga za mirno rešenje spora koji se postavlja Komisiji za procenu osnovanosti predloga za mirno rešenje spora, a koja radi pri lokalnim samoupravama. Drugi način je svakako podnošenje tužbe nadležnom sudu za naknadu štete.

Prvi vid postupka se u praksi pokazao bržim i sa manjim troškovima za samu stranku, ali i iznos koji stranka može da dobije je znatno manji od aktuelne sudske prakse. Kada govorimo o naknadi štete koja se ostvaruje putem suda, okončanje postupka može da potraje mesecima a neretko i godinama. Satisfakcija ovog vida rešavanja spora je ta što je iznos štete veći, nego kad se postupak rešava dogovorom.

Obzirom da je svaki slučaj naknade štete individualan, predlažemo da se posavetujete sa Advokatskom kancelarijom Deljanin, koji će Vam uz stručnu pomoć ukazati na pozitivne ili negativne strane ovih postupaka, te se na taj način odlučiti koji vid postupaka je pogodiniji za Vas.

Kontaktirajte Advokatska kancelarija Deljanin i saznajte više.