Modular populos

Modular populos

Mark RajdenTim Biskap i Gari Bejzmen, tri trenutno najaktuelnija autora, predstavnika novog crnog talasa američkog pop-arta, otvorili su izložbu zajedničkih radova Modular populos uFlorida art galeriji u Filadelfiji. Biskap, Rajden i Bejzmen se zalažu za ukidanje svih barijera između visoke umetnosti i masovnog dizajna. Njihovi radovi su već korišćeni za najrazličitije namene: od mondenskih magazina, zipo upaljača, nalepnica za kola, majica do animiranih hit serijala. Istovremeno su rangirani i kao esencijalni predstavnici novog umetničkog pravca zvanog loubrou (oborenih obrva) koji istražuje tamnu stranu američkog pop-nasleđa. Da bi naglasili istovetnost svojih stavova, umetnici su kreirali panele koje sami posmatrači mogu kombinovati u novu sliku, kao džinovsku slagalicu. Tako je publici prepušteno da bude definitivni art direktor i sama slaže delove u jedinstveno umetničko delo.

U samim radovima, ova tri umetnika dele gotovo istovetne teme: cinični pogled na svete krave nacionalne istorije, fantazmagorične noire vizije na razmeđi infantilizma i umetnosti autsajdera i besramnu fascinaciju trivijalnim vizuelnim inventarom svakodnevice. Naravno, sva trojica intenzivno citiraju herojska mesta avangardne umetnosti prošlog veka, prećutno potencirajući da se svaki ekstremizam vremenom pretvara u kliše.

U stilu mas-prop filozofije loubroua, umetnici su objavili i jeftinu monografiju Modular populos, čije reprodukcije kupci mogu kombinovati u unikatne grafike, kaže Gari Bejzmen.

Šta se nekad smatralo za poroke, danas su svakodnevne navike. Najzad, potpuno je svejedno šta umetnik ima da kaže. Posmatrač uvek uživa prirodno pravo na definitivnu interpretaciju, tvrdi Bejzmen.