Ljudska prava od Nirnberga do danas

Ljudska prava od Nirnberga do danas
SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ima čast da Vas pozove na predavanje:

LJUDSKA PRAVA OD NIRNBERGA DO DANAS

Video snimak predavanja koje je na poziv SANU, u 98.godini

života, snimio BEN FERENC, nirnberški tužilac

Uvodna reč: akademik Tibor Varadi

Komentatori: sociolog Sonja Liht,

Profesor Miodrag Jovanović i profesor Jelena Volić – Helbuš

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6

SREDA, 27.februar 2019. godine u 17 sati

Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost