Lečenje razrokosti

Lečenje razrokosti

Primetili ste šetanje oka kod svog deteta ili Vi sami odavno imate ovaj problem ali ranije niste reagovali? Kada je u pitanju razrokost ili strabizam, veoma je važno što pre se javiti lekaru, jer ovaj poremećaj oka dovodi do slabovidosti, ukoliko se adekvatno ne leči. Saznajte šta je razrokost i kako je tok lečenje razrokosti, te zašto je bitno rešiti ovaj problem što ranije.

Razrokost kod odraslih

Očni centar Džinić godinama se uspešno bavi lečenjem razrokosti.

Šta je razrokost?

Razrokost se manifestuje se bežanjem oka prema unutra (esophoria, odnosno esotropia) ili prema napolje (exophoria, odnosno exotropia). Ukoliko je položaj pomeren prema gore, tada govorimo o hypertropa, odnosno dole – hypotropia. Oči mogu povremeno ili konstantno imati promenjen položaj.

Razrokost kod dece

Obratite pažnju na ovu pojavu kod mališana. Kod dece se najčešće prvi put primećuje kada su umorna, kada se zagledaju u neki predmet, ili kada imaju prehladu odnosno temperaturu

Kako se leči razrokost?

Ukoliko primetite bežanje očiju ili, kako neki kažu, šetanje oka, neophodno je što pre se javiti lekaru. Prilkom pregleda, određuje se veličina ugla bežanja oka kao i postojanje eventualnih refrakcionih anomalija, odnosno potrebe za nošenjem naočara. Neophodna je blgovremena dijagnostika, obzirom da oko koje beži nije uključeno u proces gledanja. Kod dece, ukoliko se strabizam ne otkrije na vreme i ne primeni se adekvatna terapija, dolazi do razvoja slabovidosti (amblyopio). Oko koje je pobeglo ostaje bez razvijenog vida, koji kasnije nije moguće ponovo uspostaviti. Korekcijom naočarima, kod određenog broja pacijenata može se postići zadovoljavajući položaj očiju. Ukoliko se ne postigne, primenjuju se različite vežbe (zatvaranje jednog oka, naizmenično lepljenje flastera, primena određenih kapi …).

Operativno lečenje razrokosti

Korekcijom naočarima i primenom vežbi najbolji rezultati se postižu do 3. godine života, da bi od 3. do 5. godine uspešnost bila nešto manja. Ukoliko se do tog perioda ne postignu odgovarajući rezultati, primenjuje se operativno lečenje razrokosti, odnosno operacija strabizma. Izuzetno je važno da se tokom detinjstva uspostavi funkcija vida na oba oka, kako bi nakon operativnog zahvata oči mogle da ostanu u adekvatnom položaju.

Lečenje razrokosti

Kod starijih osoba i kod dece kod koje nije došlo do uspostavljenja vida, operativnim zahvatom postižu se samo privremeni rezultati. Oči neko vreme nakon operacije budu u adekvatnom položaju, da bi se kasnije razrokost ponovo pojavila. Operacija razrokosti kod dece i odraslih vrši se u opštoj, odnosno lokalnoj anesteziji, u zavisnosti od starosti pacijenta.

Za lečenje razrokosti, javite se očnom centru Džinić, čiju prezentaciju možete pogledati preko ovog linka, a tu ćete naći i potrebne kontakt podatke.

Sajt: http://www.dzinic.rs/