Konsekutivno i simultano prevođenje

Konsekutivno i simultano prevođenje

Konsekutivno prevođenje potrebno je na manjim radionicama i radnim grupama, okruglim stolovima, poslovnim sastancima, dok se simultano prevođenje koristi za potrebe većih prezentacija, sajmova, međunarodnih seminara, konferencija… Firma Proverbum, koja se bavi svim vrstama prevoda, za konsekutivni i simultani prevod angažuje isključivo iskusne prevodioce.

Konsekutivno i simultano prevođenje zahteva ne samo perfektno znanje stranog jezika, već i  posebnu veštinu, brzinu, koncentraciju, snalažljivost. Zato konsekutivni ili simultani prevodilac mora da bude osoba koja je iskusna, rečita, brza i visprena.

Konsekutivno prevođenje

Suština konsekutivnog i simultanog prevođenja jeste prevod misli i ideja, a ne prevod reči i jezičkih konstrukcija. Da bi prevodilac uspešno razumeo, a zatim reprodukovao misli i ideje govornika na drugom jeziku, mora pažljivo slušati govornika, a za to je potrebna koncentracija, volja, izdržljivost i iskustvo.

Svi prevodioci iz Proverbuma su prilagodljivi, fleksibilni i brzi zahvaljujući bogatom iskustvu. I pored toga, govornik mora imati u vidu da prevodilac hvata beleške i neophodno je da pravi pauze kako bi prevodilac mogao uspešno da prenese poruke.

Prevodilačke usluge Proverbum-a čine prevodi sa engleskog, nemačkog i slovenačkog na srpski i obrnuto.

Za Vaše poslovne sastanke, prezentacije, seminare i ostale događaje, obezbedite prevodioca koji će Vas predstaviti u najboljem svetlu. Jer, od toga zavisi kako će Vas drugi videti, ali i naredni poslovni potezi Vaših partnera, saradnika, klijenata.

Kontaktirajte Proverbum za konsekutivno i simultano prevođenje.