Kako da ocenim svoj sajt?

Kako da ocenim svoj sajt?

Kako sajt radi, većina preduzetnika i menadžera ne zna kako im sajt radi, ne poznaje metode za ocenu uspešnosti, i  još gore, vrednost sajta se ne može proceniti jer nije ni planiran poslovni cilj. Šta onda da radite, odakle da krenete u oceni Vašeg sajta?
Prvo, treba da se upitate da li Vam je sajt doneo bilo kakvu korist np.:

• vaše poslovanje – usluge, proizvode i sl. je videlo u godinu dana 8.324 ljudi
• posetioci koji su videli sajt su pročitali ono što ste imali da kažete i to 2.560 ljudi
• kontakt stranu je otvorilo 789 posetilaca
• telefonom Vas je pozvalo 320 posetilaca
• mail Vam je  poslalo 32 posetioca
• sigurno znate da ste novi posao sklopili sa 45 posetilaca sajta  što Vam je donelo neto prihod od 1.200 evra
• pretpostavljate da je bilo više obavljenog posla, za šta je sajt zaslužan, ali to sa sigurnošću ne znate

Da li je to dobro ili ne? To se ne može znati dok se sajt i konkurenti ne prouče. Moguće je da Vam je sajt u odnosu na tržište odličan i da ostvaruje maksimalan profit, ali je moguće da zato što ima tehničkih, sadržajnih i drugih mana ostvaruje svega 10% onoga što bi moglo. Odnosno umesto 12.000 ostvarujete prihod od samo 1.200 evra.

Kako sajt radi

U punoj meri, kako sajt radi ne možete sami oceniti. Potrebno je koristiti određene alate i imati metode za to.
Ipak, možete proveriti poziciju sajta na pretraživačima, za sve bitne faze koje koriste Vaši potencijalni kupci, ukoliko Vas nema, sajt ne radi kako treba. Kako Vas pretraživači ocenjuju možete proveriti i stavljanjem novog teksta na home strane. Ukoliko se u narednih nekoliko dana ne plasirate na prvu stranu Google-a na primer, Vaš sajt ima problema ili ga pretraživački roboti ne posećuju.

Sem toga, možete tražiti bilo kakvu statistiku poseta i posetilaca pa ako Vam se učini da je broj poseta mali nešto sa sajtom nije u redu. Ukoliko nemate 80-90% poseta sa pretraživača ili ste poznati brend ili nešto nije u redu i sl. Takođe, možete pogledati kako su Vas posetioci našli pa ako nema za Vas bitnih fraza opet imate neki problem.

Statistika sajta

Kod statistika treba da znate, da obični brojači ili statistike servera daju pogrešne, mnogo veće brojeve nego što je to u realnosti slučaj. Np. VirtualniGrad ima preko 4 miliona otvorenih strana godišnje po Google.com/analytics (i nekim drugim složenim alatima za analize sajta) a po serverskom brojaču ima preko 12 miliona, odnosno ovaj drugi brojač laže za čak 8 milona. Ustvari, i ovaj brojač meri broj prosleđenih strana ali on ne razlikuje pravu posetu od spam robota, pretraživačkih pauka i druge softvere koji obilaze web lokacija, pa i njih broji kao legitimne posete ili otvorene strane.  A nisu.

Ovim ne želim da kažem da je poseta poslovni rezultat sajta, ali kao što nećete prodati ništa na pijačnoj tezgi ako potencijalni kupac pored nje ne prođe, tako nećete ni na sajtu. Naravno, dalje priča postaje složenija. Potencijalni kupac mora da zastane, pregleda, svidi mu se ovo ili ono… Znači morate imati prave poruke, pravu robu za kupca, pravu cenu i druge kupcu bitne karakteristike, do kraja treba i da obavite posao koji ste planirali. Koliko ste taj plan ispunili toliko je Vaš sajt dobar. Da li može biti još bolji, pitanje je složenijih analiza.

Izvod iz zbirke znanja – Kako da poslujem bolje? – VirtualniGrad