Država Jermenija

Država Jermenija

Država Jermenija je ponosna na to što se vodi kao prva zemlja koja je formalno prihvatila hrišćanstvo (početkom 4. veka). Uprkos periodima autonomije, Jermenija je tokom istorije bila pod mnogim vladavinama uključujući Stari Rim, Vizantiju, Arape, Persiju i Otomansko carstvo. Tokom I Svetskog rata Turska je okupirala zapadne delove države u kome je institucionalizovala nasilno preseljavanje stanovništva, a koje je rezultovalo preko milion umrlih Jermena. Istočni delovi Jermenije su predati Rusima od strane Otomanskog carstva 1828. godine. Nezavisnost je proglašena 1918. godine, ali je nedugo zatim potčinjena od strane sovjetske Crvene Armije 1920. godine.

Država Jermenija

Jermenski lideri su zaokupljeni dugim konfliktom protiv Azerbejdžana oko Nagorno-Karabakh regiona. Region je većinski nastanjen Jermenskim stanovništvom, ali je pripojen sovjetskom Azerbejdžanu 1920. godine od strane Moskve.

Jermenija i Azerbejdžan su počele borbe oko ovog regiona još 1988. godine, a borba je intezivirana nakon što su obe zemlje stekle nezavisnost od Sovjetskog Saveza 1991. godine. Do maja 1994. godine, dok je na snazi bilo primirje, etnički Jermeni su zauzeli, ne samo region Nagorno-Karabah, nego i jedan veći deo azerbejdžanske teritorije. Ekonomije obe zemlje su u mnogome nazadovale 90-ih godina zbog nemogućnosti da nađu mirno rešenje ovog problema.

Jermenija broji oko 3 miliona stanovnika, a po površini je za oko 60% manja od Srbije. Glavni grad je Jerevan.

Danas je Jermenija jedna od najprosperitetnijih država u tom delu, zahvaljujući dobrim vezama sa Rusijom. Mada ima još puno problema sa nezaposlenošću, ekonomskom izolacijom od strane dve komšijske države (Turske i Azerbejdžana) i kriminalom.

Internet domen je .am