GPL 3 nacrt objavljen za komentare javnosti

GPL 3 nacrt objavljen za komentare javnosti

Fondacija za besplatni software (FSF – Free Software Fondation) objavila je nacrt verzije za Opštu Javnu Licencu (GPL – General Public License), time je napravila veliki zaokret u 15. godišnjim preporukama o licenciranju besplatnog software-a.

GPL je originalno bio namenjen za razvoj besplatnih programa od strane FSF, ali je industrija I.T.-a doživela more promena od tada. Trenutno, ima nekih 50.000 developer-a koji koriste GPLkao način da ponude svoje programe korisnicima.

Prema FSF, GNU GPL je najšire upotrebljavani način liceniranja besplatnih programa, sa skoro 3/4 od svih licenciranih besplatnih programa, uključujući i distribucije Linux-a operativnog sistema.

Korišćenje programa koji je pod GPL licencom dozvoljava distributerima da traže nadoknadu za distribuiranje programa — npr., troškovi pakovanja porgrama na CD-ROM — ali zabranjuje naplaćivanje tog konkretnog programa.
Nova GPL 3 licenca obezbeđuje patentnu licencu koja pokriva eventualno neki patent koji se nalazi u okviru programa.

U suštini nova GPL 3 licenca sprecčava komercijalnim kompanijama upotrebu nepoštenih patentnih ograničenja na programskoj opremi otvorenog koda i uvodi definicije za uklanjanje rupa koje bi komercijalnim ponuđačima omogućile da »ugrabe« licencu u svoju korist.

Dajemo Vam i link gde je dat sveobuhvatan opis, poređenje i objašnjen način korišćenja licenci za besplatan softver (vodič, obuke, informacije, itd.) kao i objašnjenje popularnih open-source licenci.