Program se održava svakog dana od 23. februara 2019. godine, zaključno sa 11. martom 2019. godine, i to radnim danima od 14h do 20h,a subotom i nedeljom od 12h do 20h.

Prijavljivanje, odnosno učešće u aktivaciji je besplatno, a prijave se vrše na licu mesta, za info pultom. Pravo da učestvuju u krugu-ciklusu igara imaju deca uzrasta od 4 do 9 godina, prijavljena za taj krug, odnosno ciklus igara.

Radnim danima se može odigrati šest a vikendom osam krugova igara, koji počinju na svakih sat vremena.Prilikom prijave učesnici će dobijati kartice sa informacijama o rednom broju i satu održavanja kruga, odnosno učešća u igri. Nije moguće vršiti prijave učešća niti uzimati kartice sa rednim brojevima za dan unapred,odnosno za sutradan.

Broj učesnika svakog kruga igara ograničen je na najviše 25. Animatori će upućivati decu u pravila igre u okviru svake postavke i istu
nadgledati tokom održavanja igara.

Za vreme trajanja igara, roditelji dece koja učestvuju u tom krugu igre, dužni su da za sve vreme trajanja igara budu u neposrednoj blizini same postavke, da se ne udaljavaju sve dok se krug igre u kojima dete učestvujene završi.
Lica ovlašćena za davanje potrebnih informacija jesu animatori i promoteri,a isti će nositi brendirane majice sa logotipom i karakterima „Maše i Medveda“.

Lokacija: Novi Sad, BIG Centar