12 DUVAČA + KONTRABAS
V.A. Mocart: Serenada br.10 u B-duru, „Gran partita“
Nakon martovskog koncerta posvećenog gudačima Vojvođanskog simfonijskog orkestra, u petak, 9. APRILA u Sinagogi sa početkom u 19:00 časova ćemo se prepustiti zvucima 12 duvačkih instrumenata i jednog kontrabasa u izvođenju naših eminentnih umetnika :

1. Sanja Romić, oboa
2. Veronika Antunović Marić, oboa
3. Aleksandar Tasić, klarinet
4. Katarina Marjanov, klarinet
5. Saša Milosavljević, klarinet
6. Vasa Vučković, klarinet
7. Nemanja Mihailović, fagot
8. Dušan Petrović, fagot
9. Nikola Ćirić, horna
10.Nenad Vasić, horna
11.Nikola Kovačević, horna
12.Milan Stojanović, horna
13.Ivica Marušević, kontrabas

Lokacija: Novi Sad, Sinagoga