ERA test – novina u lečenju steriliteta

ERA test – novina u lečenju steriliteta

Već godinama je u našoj zemlji jedna od ključnih tema problem niskog nataliteta ili Bela kuga.Specijalna ginekološka bolnica Genesis, pomogla je da više stotina parova postanu roditelji. Do sada je ova bolnica uvela najsavremenija svetska dostignuća u oblasti lečenja steriliteta, a sada može da se pohvali još jednom značajnom novinom. Kod njih, prvi put u Srbiji, možete uraditi ERA test endometrijalne prijemčivosti.

Lečenje steriliteta

Prema kliničkim ispitivanjima ERA test donosi uspeh od preko 80% kod pacijentkinja koje su imale jedan ili više neupešnih postupaka vantelesne oplodnje.ERA test je uveo značajno povećanje procenta uspešnosti u lečenju vantelesne oplodnje svih starosnih grupa.

ERA test – šta je i kako se obavlja

ERA  test je namenjen onim ženama koje imaju problem sa implantacijom, tj. usađivanjem oplođene jajne ćelije u telo materice, ali i ženama koje prvi put ulaze u postupak lečenja steriliteta.Ova savremena dijagnostička metoda razvijena je i patentirana od strane laboratorijeIVIOMICS R&D odelenja, posle više od deset godina istraživanja u oblasti IVF-a.

ERA tehnika daje mogućnost da se oceni prijemčivost (receptivnost) endometrijuma žena na molekularnom nivou. To je brza i jednostavna procedura. Najpre ginekolog uzima uzorak tkiva endometrijuma, nakon čega laboratorija analizira ekspresiju 238 gena koji su povezani sa statusom endometrijalne prijemčivosti.

ERA prediktor, specijalno dizajniran od strane IVIOMICS-a, obrađuje dobijene podatke i klasifikuje uzorak kao prijemčiv ili neprijemčiv. Rezultat procedure određuje da li će pacijentkinjin endometrijum biti adekvatan za usađivanje embriona nakon embrio-transfera ili ne, u cikulusu kada je načinjena biopsija. Ukoliko analiza pokaže da je endometrijum prijemčiv za implantaciju tada definišemo prozor implantacije. Odnosno tačan dan kada treba sprovesti transfer embriona i povećati mogućnost uspeha celokupnog IVF tretmana.