DUŠICA PEJIĆ – KRETANJA

DUŠICA PEJIĆ – KRETANJA

Srpska akademija nauka i umetnosti Ogranak SANU u Novom Sadu, ima čast da Vas pozove na otvaranje izložbe

DUŠICA PEJIĆ – KRETANJA

Izložbu otvara Lazar Marković, likovni umetnik, Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Novi Sad, Nikole Pašića 6

Izložba će biti otvorena u ČETVRTAK, 7. jun 2018.godine u 19 sati, a trajaće od 7 – 21.juna 2018.godine.

Održavanje izložbe pomogao je Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu.