Deca kao kreatori nastave – Osnovna škola “Tvrđava” Petrovaradin

Deca kao kreatori nastave – Osnovna škola “Tvrđava” Petrovaradin

Zašto se odlučiti za Osnovnu školu “Tvrđava” i šta vaše dete time dobija? Da li projektna nastava vašem detetu omogućava lakši odabir životnog poziva? Živimo u vremenu kada se svaki posao odvija po projektu, pa često čujemo pojam projektne nastave, kao poseban vid učenja i rada sa decom.

U Osnovnoj školi “Tvrđava” deca pohađaju nastavu po sistemu projektna nastava. Projektna nastava kod dece razvija samostalnost u obavljanju zadatog, savlađivanju gradiva, kao i stvaranje kritičkog mišljenja.

Pogledajte više detalja o ovoj školi i informišite se zašto je Privatna osnovna škola “Tvrđava” u Petrovaradinu pravi izbor za školovanje Vašeg deteta.

Deca su kreatori nastave

Projektna nastava je učenje koje nije fokusirano na dobijanje ocene, već na usvajanje znanja koja su primenjiva u životu. Na osnovu tematskog planiranja nastave što podrazumeva povezivanje različitih predmeta u tematske celine, na pristupačan i primenljiv način uvode decu u svet nauke. U projektnoj nastavi dete je kreator nastave, a nastavnik je vodič u nastavnom procesu. Nastavu vodi talentovan i stručan nastavni kadar, koji je sposoban da prepozna talente kod deteta. Talentovana deca su deca sa posebnim potrebama i njima treba posvetiti posebnu pažnju. To nisu samo ona deca koja imaju fizičke nedostatke, nego i deca koja pokazuju izrazito interesovanje ka nekoj vrsti nauke, sporta, umetnosti i dr., pa i deca koja prave problem po školama su deca sa posebnim potrebama, jer zahtevaju poseban pristup.

U školi se koriste kompjuteri, te je digitalno opismenjavanje veoma važno za produbljivanje znanja i usvajanje novog gradiva.

Osnovni cilj ovakvog obrazovanja u školi Tvrđava je izgradnja samopouzdanja kod deteta, koje se ostvaruje kroz fokusiranje na takmičenje sa samim sobom nasuprot pobede nad drugim.

Kako izgleda nastava u OŠ “Tvrđava”?

Nastavni kadar u školi Tvrđava osmislio je poseban vid nastave, gde deca stiču radnu naviku.  U školu se ide od 08 – 16h, sve obaveze se koje se odnose na utvrđivanje gradiva završavaju se u školi, a kod kuće se završavaju projekti istraživačkog karaktera. Čitaju se zanimljive knjige i lektira koja je prilagođena interesovanjima dece. Odmor koji traje 15 minuta nastavnici i deca čitaju knjige iz školske biblioteke kako bi deca stekla naviku čitanja. Osim toga, učenje uključuje i rešavanje ukrštenih reči, igranje igre Sudoku, Tablići i drugo. Jedna od osnovnih metoda nastave je debata za usvajanje kritičkog mišljenja, prihvatanja razičitih stavova i drugo. Na nastavi iz oblasti primenjenog domaćinstva, deca uče kako se podgreva hrana, ušiva dugme, peru sudovi, kako za sobom treba ostavljati red … Tu je još i nastava iz oblasti osnova primenjenog preduzetništva, sekcije kao što su šah, fotografija, novinarstvo i drugo.

Koje su uloge nastavnika u sistemu projektne nastave

U ovako organizovanoj nastavi od nastavnika se očekuje dodatni angažman i nove uloge. Nastavnik ima ulogu da bude: vodič, motivator, medijator, konsultant i podrška u svim aktivnostima u vezi sa projektom. Nastavnici i učenici u projektnoj nastavi grade partnerske odnose. U projektnoj nastavi, mnogo važnije od samog cilja projekta jeste motivacija učenika, unapređenje saradnje, kao i proces procene sopstvenog i tuđeg rada.

U Osnovnoj školi “Tvrđava”, kroz projektnu nastavu đake uče da se posvećuju onom što rade, upoznaju sebe i druge i osposobljavaju za timski rad, što je preduslov za uspešan život i rad.

Sajt: http://www.tvrdjava.edu.rs/