Cloud Computing – kućni računar na internetu

Cloud Computing – kućni računar na internetu

Cloud Computing ili Sky Computing, predstavljaju termine koji se većinom odnose na interakciju između korisnika i različitih servisa koji su pristupačni na Internetu. Teško je tačno i precizno definisati šta Cloud Computing u suštini predstavlja. Najjednostavnije rečeno, to su različite vrste servisa koji se nalaze na Internetu, a na koje se korisnik priključuje da bi pristupio web aplikacijama i obavio zadatke, koje bi inače isto tako mogao obaviti i na aplikacijama koje su instalirane na njegov kućni računar.

Cloud Computing – Sve je na nebu, ali dostupno odmah i bilo gde

Zamislite Internet kao nebo, na kome se nalazi mnoštvo oblaka različitih vrsta i veličina. Svaki od tih oblaka predstavlja jedan poseban Internet servis na koje se korisnik individulano priključuje preko Internet pretraživača. Primeri se mogu videti u svakodnevnom korišćenju Interneta. Yahoo mail ili GmailSkypePicasa- webGoogledocs, sve su to primeri Cloud Computing-a.

Kućni računar na internetu, VirtualniGrad

Cloud Computing
 omogućava povećanje kapaciteta i sposobnosti korisnika ili organizacije, bez investiranja u harvder, edukaciju ili licenciranje novog softvera.  Najveća prednost je što hiljade korisnika može pristupiti jednoj aplikaciji preko Internet pretraživača i to preko višeserverske arhitekture. Na neki način, to izgleda kao da je svakom od tih  korisnika, ta web aplikacija instalirana na kućni računar.

Sama arhitektura Cloud Computing-a sastoji se od komponenata koje komuniciraju međusobno preko web servisa. Te komponente se dele u dve grupe: prednji kraj i zadnji kraj. Prednji kraj čine klijentova mreža tj. kompjuteri, aplikacije i korisnički interfejs (Internet pretraživači). Preko nje se pristupa Internetu i posebnom Internet servisu. Zadnji kraj čine Internet serveri,  online servisi za skladištenje podataka i web aplikacije za različite namene, koje korisnik koristi na Internetu.

Cloud Computing je već uveliko postao deo sadašnjosti. Kako se Internet razvija, ovaj servis dobija sve više resursa koje zamenjuju kućni računar. Tako je svakom korisniku omogućeno da svojim podacimaaplikacijama i servisima pristupa preko Interneta.

Ako vam je ovaj tekst bio koristan, verujemo da ćete pronaći još interesantnog sadržaja na stranici Posao.