BRCA testovi za rano otkrivanje raka dojke

BRCA testovi za rano otkrivanje raka dojke

Da li ste znali da je oko 5% do 10% raka dojke nasledno, odnosno uzrokovano abnormalnim genima koji se prenose sa roditelja na dete? Ukoliko žena od svojih roditelja nasledi mutaciju BRCA1 ili BRCA2 gena, rizik za razvoj raka dojke ili jajnika je povećan. U Srbiju je nedavno uveden test za rano otkrivanje raka dojke, koji omogućava testiranje mutacija u oba ova gena, ukoliko u porodici ima obolelih članova – BRCA testovi.

Rano otkrivanje raka dojke

Specijalna ginekološka bolnica Genesis uvela je novi test Igenomix-a u našu zemlju.Igenomix je jedna od najreferentnijih i najuspešnijih kompanija za genetiku u Evropi i svetu.

Pored žena koje spadaju u rizičnu kategoriju, muškarci nosioci mutacije ovih gena imaju povećan rizik za razvoj karcinoma dojke. I muškarci i žene su pod većim rizikom od razvoja i drugih tipova karcinoma.

Zašto obaviti BRCA test?

Testiranje BRCA1 i BRCA2 gena u lgenomix-u omogućava testiranje mutacija u oba ova gena, ukoliko u porodici ima obolelih članova. Ukoliko su nalazi pozitivni, donosi se odluka o potrebi učestalih dijagnostičkih kontrola ili određenih načina lečenja, kako kod osobe kod koje se detektuju mutacije gena, tako i kod njenih rođaka.

Pozitivan rezltat testa ima implikacije na sve članove porodice , čak i na buduće generacije.

BRCA testovi za otkrivanje raka dojke

Kome se preporučuju BRCA testovi?

Pogodan kandidat za testiranje je svaka osoba koja u porodici ima osobu za koju je prisustvo BRCA1 ili BRCA2 mutacije gena moguće, odnosno svako ko u porodici ima:

  • Osobu sa dijagnostikovanim rakom dojke pre 50. godine starosti
  • Osobu sa dokazanim rakom u obe dojke
  • Osobu sa potvrđenim rakom dojke i jajnika
  • Osobu sa višestrukim karcinom dojke
  • Osobu sa 2 ili više primarna karcinoma koja su u vezi sa BRCA1/2 mutacijama
  • Slučaj dokazanog karcinoma dojke kod muškog članu porodice
Kako se obavlja BRCA testiranje?

Za BRCA1 i BRCA2 test je važno analiziranje uzorka male količine krvi –  svega 10ml. Uzorkovanje se vrši na uobičajen način, kao i za bilo koju drugu analizu. Rezultati su gotovi za oko 30 dana od vađenja krvi!

Sada postoji dostupan način da zaštitite sebe i svoje bližnje od karcinoma, uz pravovremenu dijagnostiku. Ukoliko vas zanima rano otkrivanje raka dojke, BRCA testiranje omogućiće vam Specijalna ginekološspecijaka bolnica Genesis, u Novom Sadu.

Spisak ginekoloških ordinacija nalazi se na portalu Ordinacije.Info.