Biser renesanse Leonarda Da Vinčija

Biser renesanse Leonarda Da Vinčija

Istoričari umetnosti oduvek su verovali da je Leonardo da Vinči autor tajanstvene slike Poklonjenje bebi Hristu, koja je smatrana biserom renesanse, ali za to nije bilo dovoljno dokaza. Međutim, sada je otkriven otisak prsta na originalnoj slici, što će možda konačno rešiti misteriju. Eksperti iz rimske galerije Borgeze, gde se slika nalazi, otkrili su otisak tokom restauracionih radova i posle uklanjanja slojeva laka sa 500 godina stare slike.

Otisak prsta na slici

Ne bih ni primetila otisak da nisam koristila mikroskop. Ali, kada sam očistila sliku primetila sam blagu žutu mrlju u gornjem levom delu slike, kod same ivice, rekla je restaurator Elizabeta Zati. Poznato je da je Da Vinči ostavljao otiske prstiju skrivene u svojim delima.  Pa je otkriće  pobudilo nade da je slika Jozefa i Bogorodice kako posmatraju tek rođenog Isusa Hrista, možda, zaista njegova.

Zatijeva je rekla da je jasno da je otisak utisnut dok je boja na slici još bila sveža. Ali da još ne znaju kome u stvari pripada. Da bi identifikovali otisak, galerija će u martu poslati uvećanu fotografiju slike u Poljsku. Kako bi ga uporedili sa Leonardovim otiskom ostavljenim na Dami sa hermelinom, koja se čuva u muzeju Cartoriskic u Krakovu. Ćišćenjem je otkriveno mnogo toga što liči na Leonardov stil. Posebno upotreba kontrasta između svetlosti (kjaroskuro) i senke (sfumato) – kojim se ublažavaju konture figura. Drugi skriveni detalji slike je tipična Leonardova simbolizacija, kao što je divlja jagorčevina, koja predstavlja vaskrsnuće i plavi cvet veronika – simol za boju očiju Bogorodice.

Od prve pojave slike u javnosti 1790. godine, kod porodice Borgeze, ovo delo je pripisivano nekolicini slikara iz doba renesanse, uključujući Rafaela, Ðirlanda i Lorenca di Kredija. Ugledni  kritičar Roberto Longi je 1926. godine sliku pripisao umetniku iz Firence fra Bartolomeu.