Beogradska škola fiziologije

Beogradska škola fiziologije

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ima čast da Vas pozove na predavanja posvećena akademiku Ivanu Đaji

BEOGRADSKA ŠKOLA FIZIOLOGIJE

OD SORBONE DO BEOGRADA

Govore:

Akademik Dejan Popović:

SLOBODAN ČOVEK  NA DOBROM GLASU:
Ivan Đaja filozof i književnik

Dipl.inž. Negoslav Đaja

ŽIVOTNI PUT IVANA ĐAJE I NJEGOVE PORODICE

Prof. Dr Pavle Anđus

ISTRAŽIVANJA IVANA ĐAJE:

ZAOVSTAVŠTINA ZA BUDUĆNOST

Prof. dr  Bato Korać

HIBERNACIJA: FASCINACIJA I LEPOTA ODRŽAVANJA ŽIVOTA NA MOLEKULSKOM NIVOU

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6

ČETVRTAK, 21. FEBRUAR 2019. GODINE GODINE U 18. sati

Održavanje predavanja pomogao  Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

 

IVAN ĐAJA – redovni član SANU

Ivan Đaja/Jean Giaja, (1884-1957) bio je fiziolog i biolog, i jedan od najvećih srpskih i južnoslovenskih naučnika čija je najveća zasluga u utemeljivanju naučne fiziologije zasnovane na eksperimentalnom radu u Srbiji. Đaja je bio profesor i rektor Univerziteta, u Beogradu, redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti i osnivač Fiziološkog zavoda  prve Katedre za fiziologiju među Južnim Slovenima.